Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Uslovi reklamacije, povraćaj novca i i odustanak od ugovora (kupovine)

Šta ukoliko želim da izvršim reklamaciju?

Reklamacije se mogu podneti kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Reklamaciju možete izvršiti mejlom, telefonom ili poštanskim pismom.

Podaci za kontakt nalaze se na stranici Kontakt.


Povraćaj novca

U slučaju da je reklamacija kupca na kupljeni proizvod opravdana i da se Dobra knjiga i kupac ne mogu drugačije dogovoriti, kupac može da vrati proizvod, dok će Dobra knjiga izvršiti povraćaj novca.

Ukoliko je roba plaćena karticom putem Interneta, Dobra knjiga (www.dobraknjiga.rs) izvršiće povraćaj novca na karticu putem koje je kupac obavio kupovinu.

Odustanak od ugovora (kupovine)

U skladu sa Zakonom, kupac ima pravo na odustanak od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.