Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Dvorski kompleks na Dedinju

Umetnost, monografije

Grupa autora

Monografija "Dvorski kompleks na Dedinju" prikazuje nastanak i arhitekturu dvorskih palata na Dedinju, zatim oblikovanje umetničke zbirke i predstavlja kapelu Svetog Andreja Prvozvanog i dvorski ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.537,50 RSD

Količina:

Egipatski muzej

Umetnost, monografije

Silvija Ejnardi

Najbogatije zbirke najznačajniji umetnici i njihova dela iz kolekcija najpoznatijih svetskih muzeja! Svaka knjiga sadrži priču o pojedinačnom muzeju, njegovom značaju i bogatstvu, koju su pisali ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 508,00 RSD

Količina:

Egipatski muzej, Kairo - Veliki svijetski muzeji

Umetnost, monografije

Grupa autora - veliki svetski muzeji

Grupa angažiranih egiptologa navela je tamošnju vladu da 1835. osnuje Službu za stari Egipat te pokuša formirati prvu zbirku antičkih predmeta, koji su dotad nekontrolirano iznošeni iz zemlje. No, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Ekološka kuća

Umetnost, monografije

Vesna Kosorić

Ambiciozan projekat mlade autorke, mr Vesne Kosorić, bavi se međusobnim delovanjem i uticajima ekologije, energije, tehnologije, arhitekture, prirodnih građevinskih materijala, što predstavlja veliki ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina:

Emancipovani gledalac

Umetnost, monografije

Žak Ransijer

Ransijer je poznat po metodi pronalaženja raskoraka značenja u pedagogiji, filmu, književnosti, političkoj teoriji, estetici i bilo kojoj drugoj oblasti kojom se bavi, smatrajući da je samo tako ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Enciklopedija arhitekture 1-2

Umetnost, monografije

Slobodan Maldini

U pitanju je zaista iscrpno sačinjena enciklopedija iz arhitekture i njoj srodnih oblasti - urbanizma, dizajna, enterijera, zgradarstva, primenjenih umetnosti - sa preko 30.500 terminoloških jedinica, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 13.200,00 RSD

Količina:

Enciklopedija arhitekture 3 (A-F) ličnosti i dela

Umetnost, monografije

Slobodan Maldini

Arhitekta Slobodan Maldini je autor i priređivač edicije "Enciklopedija arhitekture", izdao je jedinstveno delo "Enciklopediju arhitekture - ličnosti i dela".

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.600,00 RSD

Količina:

Enciklopedija arhitekture 3 i 4 - ličnosti i dela

Umetnost, monografije

Slobodan Maldini

Knige predstavljaju značajan nastavak edicije "Enciklopedija arhitekture 1 i 2" i obuhvataju biografije i najpoznatija dela svetski poznatih arhitekata, dizajnera, skulptora i grafičkih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 13.200,00 RSD

Količina:

Enciklopedija arhitekture 4 (F-L) ličnosti i dela

Umetnost, monografije

Slobodan Maldini

Arhitekta Slobodan Maldini je autor i priređivač edicije "Enciklopedija arhitekture", izdao je jedinstveno delo "Enciklopediju arhitekture - ličnosti i dela". III i IV tom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.600,00 RSD

Količina:
Akcija

Enciklopedija klasične glazbe i glazbala 1-5

Umetnost, monografije

Grupa autora

Komplet sadrži 5 knjiga: Glazbeni velikani, Neobična i stara glazbala, Od orgulja do gitare, Opera-opereta, Razvoj klasične glazbe Kroz pet izuzetno lepo urađenih knjiga ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.452,00 RSD Cena: 2.500,00 RSD Popust: 41.92%

Količina:

Enciklopedija slikarstva i grafike

Umetnost, monografije

Grupa autora

Enciklopedija slikarstva i grafike pruža sveobuhvatan pregled ovih disciplina, dajući podatke o umetnicima različitih zemalja i epoha - od pećinskog slikarstva do pop arta, performansa i kompjuterske ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 11.000,00 RSD

Količina:

Enciklopedija srpske knjige I - IV

Umetnost, monografije

Dragutin Furunović, Dr

Enciklopedija srpske knjige predstavlja plod višegodišnjeg sakupljačkog i evaluativnog rada autora Dragutina Furunovića. Ona sadrži mnoštvo podataka o delima srpske kulture i duhovnosti drugih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 12.572,00 RSD

Količina:

Enciklopedija štamparstva I - III

Umetnost, monografije

Dragutin Furunović, Dr

Enciklopedija štamparstva, trotomno luksuzno leksikonsko delo koje govori o štamparstvu od prve pisane reči do danas. Više od 2000 strana i više od 300 strana u koloru. U knjizi su obrađeni svi ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.285,00 RSD

Količina:

Ermitaž

Umetnost, monografije

Aleksandra Fregolent

Ermitaž je najveći muzej u Rusiji i jedan od najvećih u svetu; osnovan je 1764-e godine i u početku je bio privatna zbirka carica Jekatarine II. Glavni muzejski kompleks objedinjuje šest zdanja: ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 508,00 RSD

Količina:

Ermitraž, Sankt Petersburg - Veliki svijetski muzeji

Umetnost, monografije

Grupa autora - veliki svetski muzeji

Uslijed ideološki sovjetskih hemunga velika bogatstva muzeja Ermitaž (Hermitage) u Sank Petersburgu bila su nedostupna posjetiteljima i građanima SSSR-a. S padom komunizma Muzej je otvorio svoje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Esej o muzici - Dirigent - teorija dirigentskog umeća

Umetnost, monografije

Hektor Berlioz

Prvi srpski prevod nekog od Berliozovih spisa (165 godina nakon nastanka). U mnogom smislu romantički pokret u Hektoru Berliozu nalazi svoje najpunije ostvarenje. Ipak, njegovi klasični koreni su ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Estetika filma

Umetnost, monografije

Žak Omon, Mišel Mari

Estetika filma, studiozno delo grupe francuskih autora, svojevrstan udžbenik koji donosi detaljan uvid u bogatu estetiku filmske umetnosti – jedne od najpopularnijih umetnosti XX veka. Danas ta knjiga ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Estetika i doživljaj - ljubitelju umetnosti i lepote

Umetnost, monografije

Sreten Petrović

Uz starije estetičare i nekoliko mlađih, Sreten Petrović čini nedvosmisleno i čvrsto jezgro srpske filozofske estetike druge polovine 20. i prvih decenija 21. stoleća. Kao profesor estetike na ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Estetika u doba antiumetnosti

Kultura, religija

Sreten Petrović

Najnovija knjiga našega poznatog estetičara, kulturnog antropologa i filosofa kulture Sretena Petrovića suočava čitaoca sa pitanjem o sumraku stvaralaštva, ukusa, kulture i umetnosti u našoj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Evidentiranje kriminaliteta - iskustva iz sveta i Srbije

Umetnost, monografije

Vesna Nikolić - Ristanović

Ova monografija obuhvata radove nastale u okviru naučno-istraživačkog projekta Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 968,00 RSD

Količina:

Evropski putevi moderne srpske umetnosti

Umetnost, monografije

Miodrag Kolarić

Knjiga "Evropski putevi srpske umetnosti: Barok, klasicizam, romantizam, realizam" dr Miodraga Kolarića (1921 - 2001), istoričara umetnosti, estetičara, muzeologa, dugogodišnjeg naučnog savetnika i ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.541,00 RSD

Količina:

Fidija - klasična epoha helenske umetnosti

Umetnost, monografije

Branko Gavela

Grčka i Orijent, Delfi - Egina - Olimpija, Magna Grćcia, Od arhajske simbolike ka klasičnom realizmu, Periklova Atina, Fidija, Tri Atene, Zevs Olimpijski, Partenon.. Fidijina vajarska škola, Kraj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Film i filozofija

Umetnost, monografije

Dominik Sato

Film i filozofija daje istovremeno istorijski i kritički pregled uticaja filozofije na film i svedoči o jednoj novoj fazi u teoriji filma. Uticaj filozofije na film očitava se u tri aspekta: ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Film i rat - mimikrija horora

Umetnost, monografije

Petar Jončić

Ova knjiga čitaoca treba da podseti na koji način je kinematografi ja u predvečerje Drugog svetskog rata, tokom njega, ali i u celom XX veku bila „umetničko oružje“ u borbi protiv neprijatelja. U ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Filmska fabula

Umetnost, monografije

Žak Ransijer

Žak Ran­si­jer ana­li­zi­ra raz­li­či­te ob­li­ke su­ko­ba dve­ju raz­li­či­tih po­e­ti­ka ko­ji či­ni srž sa­mog fil­ma. Iz­me­ðu sna Ža­na Ep­ste­na i en­ci­klo­pe­di­je oslo­bo­ðe­ne svih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Filmska muzika u SFRJ

Kultura, religija

Maja Vasiljević

FILMSKA MUZIKA U SFRJ: Između politike i poetike prva je knjiga koja se bavi razvojem filmske muzike u Jugoslaviji, od vrhunca jugoslovenske filmske produkcije do eksperimenata u njenoj izvedbi tokom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Filmski letak 1976-1979

Umetnost, monografije

Slobodan Šijan

Najnovija knjiga Slobodana Šijana, jednog od naših najznačajnijih filmskih reditelja, autora čuvenih ostvarenja Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Davitelj protiv davitelja... "Filmski ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Filmski žanrovi

Umetnost, monografije

Rafaela Moan

U knjizi je obrazložen razvoj pojma i poimanja žanra od početaka filmske industrije do danas. Autorka ukazuje na različite teorije, ali i različite pristupe i upotrebe ovog pojma. Njeno ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Filmus - Priče o filmu

Savremena proza

Slobodan Šijan

Eksperimentalna filmska priča jednog od najvećih i najzanimljivijih multimedijalnih autora. Reč je o filmskim pričama o velikim stvaraocima srpskog filma: Bošku Tokinu – pioniru moderne filmske ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.760,00 RSD

Količina:

Filosofija Endija Vorhola

Umetnost, monografije

Endi Vorhol

Volim da budem odgovarajući objekat na pogrešnom mestu, i pogrešan objekat na odgovarajućem mestu. Ali, kad ubodete jedno od dva, ljudi raskinu s vama, ili pljunu na vas, ili pišu loše prikaze o vama, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Filosofska igračka

Filozofija, misli

Anette Michelson

Anette Michelson je profesor studija filma (New York University). Jedan od osnivačica i urednica časopisa “October”. Uredila: “Kino-Eye: The Writings of Dizga Vertov”, University of California Press, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Filostrat Stariji, Filostrat Mlađi - O slikarstvu

Umetnost, monografije

Zoja Bojić

Svojim značajnim i naučnim prevodom i naučnim aparatom dr Bojić otkriva čitaocu ovaj istorijski bogat i ključni tekst evropske antike i istražuje ovaj tekst prvenstveno u okviru istorije umetnosti. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.299,00 RSD

Količina:

Fini rezovi - umetnost evropske filmske montaže

Umetnost, monografije

Rodžer Kritenden

Kroz zbirku toplih razgovora, Rodžer Kritenden nam otkriva iskustva nekih od najvećih evropskih montažera i pruža nam jedinstven uvid u samu suštinu montaže, opisanu rečima majstora ovog umeća. U ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.833,00 RSD

Količina:

Fotomonografija Miloš Crnjanski 1893-1977

Umetnost, monografije

Lidija Mustedanagić

Monografija Miloš Crnjanski / Miloš Crnjanski je pisana uporedo na srpskom i engleskom jeziku. Predstavlja retrospektivu života i rada znamenitog pisca, kao i odjek njegovog stvaralaštva u drugim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 5.990,00 RSD

Količina:

Frida Kalo i boje života

Umetnost, monografije

Karolin Bernard

Ne mogu da slikam revoluciju kao ti. Moja revolucija se odigrava u meni. Ja sam revolucija. Godina je 1925. U Meksiko Sitiju ključaju političke borbe i kreativne strasti. Komunističke ideje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 999,00 RSD

Količina:

Fridina čarobna kuća – susret sa Fridom Kalo

Umetnost, monografije

Laban Karik Hil

Kako odrediti granicu između stvarnosti i mašte? Marija i Viktor će biti u prilici da se nađu  u Meksiko Sitiju, u koji su doputovali da pronađu majku. Tu žive bogoliki rvači – večiti suparnici ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 495,00 RSD

Količina: