Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Hemija - Zbirka zadataka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Miloš Kozić

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz hemije. Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Opšta hemija, Neorganska hemija, Organska hemija, Biohemija i Hemija životne sredine. U okviru prve četiri oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, ...

Cena: 850,00 RSD

Količina:

Mala matura - Zbirka rešenih zadataka iz matematike

Testovi za malu maturu

Rade Kozar, Gradimir Vojvodić, Dušan Vojvodić

Zbirka rešenih zadataka iz matematike prema obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja

Cena: 950,00 RSD

Količina:

Fizika - Zbirka zadataka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Darko Simić

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz fizike. Zadaci su podeljeni u šest oblasti: Sile, Kretanje, Električna struja, Merenje, Energija i toplota i Matematičke osnove fizike. U okviru prvih pet oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: ...

Cena: 850,00 RSD

Količina:

Geografija - zbirka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Dragan Milošević

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz geografije. Zadaci su podeljeni u četiri oblasti: Geografske veštine, Fizička geografija, Društvena geografija i Regionalna geografija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, ...

Cena: 850,00 RSD

Količina:

Istorija - Zbirka zadataka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Pero Jelić

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz istoorije. Zadaci su podeljeni u dve oblasti: Istorijsko znanje i Istraživanje, tumačenje, prezentacija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Pored svakog ...

Cena: 850,00 RSD

Količina:

Zbirka zadataka iz srpskog jezika 2010/11.

Testovi za malu maturu

Milija Nikolić, Milorad Dešić, Milka Andrić, Stevan Stefanović

U pitanju je zbirka zadataka iz srpskog jezika za kvalifikacioni ispit za upis u srednju školu školske 2010/2011. godine, koje je objavilo ministarstvo prosvete Republike Srbije. 450 zadataka iz srpskog koji služe za proveru znanja stečenog tokom osmogodišnjeg školovanja. "U tvojim je rukama ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Zbirka zadataka iz matematike 2010/11

Testovi za malu maturu

Gojko Kalajdžić, Srđan Ognjanović, Biljana Đelić

U pitanju je zbirka zadataka iz matematike za kvalifikacioni ispit za upis u srednju školu školske 2010/2011. godine, koje je objavilo ministarstvo prosvete Republike Srbije. 350 zadataka iz matematike koji služe za proveru znanja stečenog tokom osmogodišnjeg školovanja.

Količina:
Naslov je nedostupan

Znam Za Maturu - Hemija

Testovi za malu maturu

Vesna Milanović, Lidija Milanović, Vasilije Planić

Zbirka Znam za maturu – hemija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja. Standardi se odnose na pet oblasti, grupisani su po nivoima znanja, a ilustrovani zadacima. U zbirci su zastupljene sve vrste zadataka: računski, zadaci ...

Cena: 349,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Fizika

Testovi za malu maturu

Goran Milkić

Zbirka Znam za maturu – fizika sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja. Standardi se odnose na pet oblasti, grupisani su po nivoima znanja, a ilustrovani zadacima. U zbirci su zastupljene sve vrste zadataka: računski, zadaci ...

Cena: 299,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Geografija

Testovi za malu maturu

Željko Vujčić, Srđan Krstić

Zbirka Znam za maturu – geografija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja. Standardi se odnose na geografske veštine, fizičku geografiju, društvenu geografiju i regionalnu geografiju, grupisani su po nivoima znanja, a ilustrovani ...

Cena: 299,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Istorija

Testovi za malu maturu

Maja Panić, Davor Arsić, Emina Živković

Zbirka Znam za maturu – istorija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja. Standardi se odnose na istorijsko znanje i istraživanje i tumačenje istorije, grupisani su po nivoima znanja, a ilustrovani zadacima. U zbirci su zastupljene ...

Cena: 349,00 RSD

Količina:

Srpski jezik - zbirka zadataka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Aleksandra Stanić, Milorad Rikalo, Saša Glamočak, Slavka Jovanović

Pripremite se za polaganje završnog ispita! Uradite 420 zadataka, proverite svoje rezultate u rešenjima i odredite nivo svog znanja (osnovni, srednji ili napredni). Uz svako rešenje nalazi se standard koji obuhvata i taj zadatak.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Matematika - zbirka zadataka za završni ispit

Testovi za malu maturu

Nedeljka Vidović, Gorica Stanojević, Zlata Stuparević, Vesna Stanojević, Ljiljana Vračar, Marina Sta

Zbirka je namenjena učenicima osnovne škole, za pripremanje završnog ispita. Pomoći će im da obnove zadatke ključne za razumevanje školskog gradiva iz matematike i da unaprede svoj nivo postignuća. Zadaci su grupisani u pet oblasti, podeljeni na tri nivoa postignuća i usklađeni sa Opštim ...

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Biologija - zbirka zadataka za završni ispit osnovne škole

Testovi za malu maturu

Jelena Đurđević

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz biologije! Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Osobine živih bića, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Nasleđivanje i evolucija, Život u ekosistemu i Čovek i zdravlje. U sklopu svake oblasti zadaci su ...

Cena: 680,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Biologija

Testovi za malu maturu

Andrijana Petrušić

Zbirka Znam za maturu - biologija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja. Standardi se odnose na pet oblasti, grupisani su po nivoima znanja, a ilustrovani zadacima. U zbirci su zastupljene sve vrste zadataka: tabelarni, zadaci ...

Cena: 349,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Srpski Jezik

Testovi za malu maturu

Mirana Dudvarski, Julijana Bradić, Biljana Knažević

425 zadataka koji se nalaze u ovoj zbirci pomoći će ti da bolje razumeš sve zadatke koji će se naći na završnom ispitu iz srpskog jezika jer su pravljeni po istom modelu kao i zadaci sa kojima ćeš se susresti na maloj maturi. Zbirka sadrži 96 standarda, raspoređenih po nivoima znanja (osnovni, ...

Cena: 499,00 RSD

Količina:

Znam Za Maturu - Matematika

Testovi za malu maturu

Ružica Pavlićević, Milica Vajukić

Novo, dopunjeno izdanje Zbirke zadataka za polaganje završnog ispita iz Matematike nudi 1015 zadataka iz pet oblasti kojima je pokriveno gradivo neophodno za pripremu završnog ispita. Na početku svake oblasti dat je kratak pregled znanja i formula koji će pomoći učenicima da na lakši način ...

Cena: 599,01 RSD

Količina: