Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Džepni mentor - Kako održati prezentaciju

Ekonomija, biznis

Nick Morgan

Da bi vaša prezentacija donela očekivane rezultate, potrebno vam je više od vizuelno upečatljivog materijala. Ovaj vodič će vas naučiti ključnim veštinama koje su neophodne da biste uspostavili kontakt sa publikom i zadržali njenu pažnju. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Džepni mentor - Donošenje odluka

Ekonomija, biznis

David A. Garvin

Kako možete da budete sigurni da je poslovna odluka koju donosite ispravna? Ova knjiga vodi čitaoce kroz proces donošenja i sprovođenja odluka i nudi im korisne savete o tome kako da: - stvore uslove za donošenje etičnih odluka; - utvrde prepreke ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Ekonomska istorija Evrope u XX veku

Ekonomija, biznis

Ivan T. Berend

Kapitalna istoriografska studija Ivana T Berenda, najznačajnijeg ekonomskog istoričara modernog doba, najvažnije delo o ekonomskoj istoriji moderne Evrope. Poznat kao pisac velikih sinteza o društvenoj, političkoj i ekonomskoj istoriji ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.562,00 RSD

Količina:

David i Golijat - autsajderi, neprilagođeni i veština borbe protiv divova

Psihologija

Malkolm Gledvel

Šta ako je sve što smo mislili o moći pogrešno? Šta ako je, u drevnoj priči o pastiru koji je savladao diva, David u stvari bio favorit? Ova ideja je inspirisala Malkoma Gledvela da se otisne u analizu koja će ga voditi od umetnosti do košarke, od ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 899,00 RSD

Količina:

Digitalni marketing - integrisani pristup

Ekonomija, biznis

Beba Rakić, Mira Rakić

Digitalni marketing - integrisani pristup digitalnim marketinškim aktivnostima.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.300,00 RSD

Količina:

Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave

Ekonomija, biznis

Saša Kristić

Upravljanje lokalnim finansijama zahteva veliko znanje i deo je modernih veština u upravljanju lokalnom vlašću kojima se u celom razvijenom svetu posvećuje velika pažnja. U Srbiji pa i čitavom regionu, lokalne vlasti, političari, stručnjaci ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.999,00 RSD

Količina:

Marketing usluga

Ekonomija, biznis

John E. G. Bateson, Douglas Hoffman K.

Osnovni cilj knjige Marketing usluga nije samo da uvede studente u oblast marketinga usluga, već i da ih upozna sa osnovnim pitanjima u vezi sa korisnicima usluga. Osim elementarnih znanja, poslovni svet danas zahteva od zaposlenih da budu ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.790,00 RSD

Količina:

Finansijsko računovodstvo: Međunarodni pristup

Ekonomija, biznis

Jagdish Kothari, Elisabeta Barone

Udžbenik napisan sa svrhom da odslika najnoviji tok razvoja finansijskog računovodstva i njegove implikacije i predstavlja idealan udžbenik za studente koji se tek upoznaju sa ovom materijom. Udžbenik je namenjen studentima koji žele ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.790,00 RSD

Količina:

Savremena teorija menadžmenta - škole i novi pristupi

Ekonomija, biznis

Sandra Nešić, Marija Džunić, Branislav Mašić

Monografija “Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi” predstavlja jedinstven i vidan doprinos autora razvoju literature na srpskom i bliskim jezicima, koja se bavi pitanjima i problemima  iz oblasti menadžmenta. Monografija ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.790,00 RSD

Količina:

Džepni mentor - Fokusirajte se na vašeg kupca

Ekonomija, biznis

Džejms L. Hesket

U većini preduzeća nije dovoljno samo jednom nešto prodati kupcu. Uspeh zavisi od razvoja dugoročnih profitabilnih odnosa sa kupcima – ali pridobijanje njihove lojalnosti zahteva naporan rad i veliku pažnju. U ovoj knjizi ćete saznati ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Džepni mentor - Upravljanje promenom

Ekonomija, biznis

Linda A. Hil

Da bi ostali konkurentni na tržištima na kojima je konkurencija sve agresivnija, menadžeri moraju da usvoje pozitivan stav prema promeni. Uspešni menadžeri otvoreno prihvataju promenu i koriste je kao podsticaj za nove ideje, entuzijazam ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Džepni mentor - Razumevanje marketinga

Ekonomija, biznis

Filip Kotler, Brus Ren

Za uspeh vaše kompanije je ključno da razumete svoje kupce i kako možete efektivno da im plasirate proizvode. U ovoj knjizi ćete naučiti kako da prepoznate marketinške šanse, kako da sarađujete sa ljudima iz marketinga na razvoju planova ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Džepni mentor - Strateško razmišljanje

Ekonomija, biznis

Dejvid J. Kolis

Da biste bili uspešan menadžer, treba da ovladate veštinama strateškog razmišljanja – od ispitivanja situacija do tumačenja informacija – i da znate kako da primenite te veštine na poslu. Ova knjiga će vam pomoći da: razumete šta je strateško ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 549,00 RSD

Količina:

Poslovna komunikacija - BCOM

Ekonomija, biznis

Carol M. Lehman, Debbie D. DuFrene

Zasnovana na principu „provereno sa studentima, odobreno od profesora“, knjiga Poslovna komunikacija predstavlja zanimljivo i pristupačno rešenje prilagođeno raznolikim životnim stilovima današnjih studenata i dostupno po sasvim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.599,00 RSD

Količina:

Marketingom do rasta

Ekonomija, biznis

Filip Kotler

MARKETING GURU PHILIP KOTLER I GLOBALNI MARKETING STRATEG MILTON KOTLER ĆE VAM POKAZATI KAKO DA PREŽIVITE NESTABILNE EKONOMSKE VODE! Ako mislite da firme ne mogu rasti u spororastućoj ekonomiji, knjiga Marketingom do rasta će promeniti ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.199,00 RSD

Količina:

Prodajni ciklus

Ekonomija, biznis

Nikola Lazović

Prodajni ciklus – prvi srpski operativni priručnik za profesionalnu prodaju. Jedinstvena knjiga na srpskom jeziku sa praktičnim primerima, mapama uma i radnim tabelama za svakodnevno korišćenje. Ova knjiga je osmišljena kao radni dokument, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Robinzon u postkapitalističkoj eri

Ekonomija, biznis

Sandra Prvulović

Ovo nije klasična literatura o menadžmentu. Istina je da se ovde mogu naći dragoceni saveti, primeri i analize praktičnih problema i rešenja iz poslovnog sveta koja pokrivaju teme intervjua, timskog rada, menadžmenta ljudskih resursa, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Umijeće javnog govora

Ekonomija, biznis

Stephen E. Lucas

PRAKTIČNE VEŠTINE JAVNOG GOVORA! Umijeće javnog govora je detaljan uvid u osnove klasične i moderne teorije govorništva pri čemu je akcenat na praktičnim veštinama javnog govora. Knjiga pokriva sve glavne aspekte pripreme i prezentacije ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 5.420,00 RSD

Količina:

Ponašanje potrošača - Europska slika

Ekonomija, biznis

M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M. K. Hogg

KNJIGA KOJA NAJBOLJE PRATI AKTUELNA DEŠAVANJA I SPOZNAJE IZ OBLASTI PONAŠANJA POTROŠAČA U DANAŠNJEM SVETU! Udžbenik Ponašanje potrošača je delo četvorice univerzitetskih profesora i vrhunskih istraživača i stručnjaka za maketing koji ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 10.780,00 RSD

Količina:

Upravljanje ljudskim potencijalima

Ekonomija, biznis

Gary Dessler

NAJPRODAVANIJA KNJIGA O UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA KOJU MENADŽERI MOGU KORISTITI U SVAKODNEVNOM POSLU! U današnjem globalizovanom svetu i modernim kompanijama nužno je poznavati ljudski faktor radi postizanja efikasnosti kompanija. ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Upravljanje bankama i financijske usluge

Ekonomija, biznis

P. S. Rose, S. C. Hudgins

ANALIZA ŠIROKOG SPEKTRA FINANSIJSKIH USLUGA I INSTITUCIJA! Dok ova knjiga ulazi u svoje osmo izdanje, svet kakav poznajemo se menja ubrzano. Finansijska preduzeća i usluge koje ona nude postaju sve više internacionalna i većina pružaoca ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.910,00 RSD

Količina:

Globalni Minotaur

Ekonomija, biznis

Janis Varufakis

U svojoj knjizi Globalni Minotaur, Janis Varufakis, bivši ministar finansija Grčke, otkriva kako su gramziva Amerika i nesposobna Evropa dopustile bankarskoj eliti da opljačka ceo svet i dovede južnu Evropu u dužničko ropstvo i na ivicu ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Upravljanje organizacijama

Ekonomija, biznis

Isak Kalderon Adižes

Profesor Isak Kalderon Adižes piše: "Nekima dugujem posebnu zahvalnost. Najpre mojim roditeljima, koji su mi preneli svoju dragocenu sefardsku mudrost, što mi je mnogo pomoglo u životu. A onda, gospodinu Vukadinoviću, mom učitelju u prvom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Ovaj svet može da bude bolji

Ekonomija, biznis

Janis Varufakis

Ekonomske probleme i pojave i njihov uticaj na čoveka objašnjava jednostavnim jezikom, a u objašnjenjima poseže i za klasicima naučne fantastike, kao što su "Frankenštajn“, "Blejd raner“, "Zvezdane staze“ ili "Matriks“. Janis Varufakis ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 810,00 RSD

Količina:

Leksikon bankarstva

Ekonomija, biznis

Dobrivoje Milojević

U našoj dosadašnjoj naučnoj i stručnoj javnosti malo je rukopisa ovakve vrste koji celovito obuhvataju i objašnjavaju pojmove iz oblasti bankarstva; pored upornosti na prikupljanju dokumentacione građe, autor je pokazao da ima smisla ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.300,00 RSD

Količina:

Misliti, brzo i sporo

Psihologija

Danijel Kaneman

Danijel Kaneman je jedan od najuticajnih psihologa u istoriji i svakako najvažniji psiholog današnjice! Ima dar za otkrivanje zapanjujućih obeležja ljudskog uma, a mnoga od njih su postala deo udžbenika i svakodnevne mudrosti. Njegov ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Položaj Srbije u savremenim meðunarodnim ekonomskim odnosima

Ekonomija, biznis

Predrag Bjelić prof.

Tematski zbornik radova rezultat je rada na projektu "Srbija u savremenim meðunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u meðunarodnim integrativnim procesima - spoljnopolitički, meðunarodni, ekonomski, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Neodoljiva ponuda

Ekonomija, biznis

Mark Džojner

U ovoj knjizi autor vam predstavlja način kako da prodate svoj proizvod ili svoju uslugu u roku od TRI SEKUNDE ili kraće...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 605,00 RSD

Količina:

Napoleon o projektnom menadžmentu

Ekonomija, biznis

Džeri Manas

Nemojte propustiti ovu knjigu! Poređenje Napoleona i projektnog menadžmenta može biti jedinstveno; i zar to nije ono što tražimo – nove i sveže činjenice? Ova knjiga poseduje bitan sadržaj za sve vas koji ste u "industriji". Pročitajte je ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 605,00 RSD

Količina:

Ekonomija krize

Ekonomija, biznis

Goran Nikolić

Knjiga o aktuelnoj ekonomskoj krizi i o krizi ekonomskih mitova! Govoreći o uzrocima i posledicama ekonomske krize, Nikolić raspravlja o rebalansu globalne ekonomske moći, o tome kako nastaju i zašto se održavaju ekonomski mitovi, o posledicama ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 825,00 RSD

Količina:

Menadžment - učite od najboljih

Ekonomija, biznis

Frank Arnold

Različite oblasti menadžmenta nikad do sada nisu bile prikazane na tako razumljiv i zabavan način! Kako su nastala fascinantna dostignuća ljudi kao što su Stiv Džobs ili Rodžer Federer, Herbert fon Karajan ili Barak Obama, Koko Šanel ili ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.299,00 RSD

Količina:

Kapital u XXI veku

Ekonomija, biznis

Toma Piketi

Knjiga Tome Piketija Kapital u XXI veku nije slučajno postala svetski bestseler! To je knjiga koja se bavi trenutno najakutnijim problemom svetskog kapitalizma: nejednakošću. Piketi, koji je već napisao ključne radove u ovoj oblasti, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Zašto narodi propadaju

Ekonomija, biznis

Daron Asemoglu, Džejms A. Robinson

Poreklo moći, prosperiteta i siromaštva! "Delo uglednih američkih ekonomista Darona Asemoglua i Džejmsa Robinsona! Autori tragaju za odgovorom na jedno od najvažnijih pitanja današnjice, a to je zašto neke nacije, poput Norveške, napreduju, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina:

Napredni grafikoni u Excelu

Ekonomija, biznis

Holger Gerths i Rolf Hichert

"Ova knjiga vam pokazuje kako da pravite grafikone na potpuno drugačiji način od onog koji nudi standardni Excel chart wizard (program za izradu grafikona). Naoružani znanjem, savetima i trikovima, možete da napravite praktično sve ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.782,00 RSD

Količina:

Modern budgeting

Ekonomija, biznis

Grupa autora

Knjiga Modern Budgeting govori o tome kako treba da izgleda koncept modernog budžetiranja i koji su to principi na kojima se zasniva! Operativno planiranje i budžeti su jedan od 10 IGC procesa controllinga i kao takvi su izuzetno važni u uspešnom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 891,00 RSD

Količina:

IGC model procesa controllinga

Ekonomija, biznis

Grupa autora

Smernice za opisivanje i osmišljavanje procesa controllinga! IGC model procesa controllinga pokazuje kako su struktuirani procesi controllinga i kako mogu efektivno da potpomažu proces utvrđivanja ciljeva, planiranja i kontrole. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 891,00 RSD

Količina: