Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Korist pesimizma i opasnost lažne nade

Ekonomija, biznis

Roger Scruton

Optimisti sveta su naneli nepravde i uneli lom u evropsku prošlost. Ideali nacizma, komunizma i fašizma, kao i moralna šteta koju su naneli, iznedrile su neke od najštetnijih ostavština naše kulture. Vreme je da se ta iracionalna opterećenost zameni humanim pesimizmom. U knjizi Korist pesimizma, ...

Cena: 2.590,01 RSD

Količina:

Gartsideovi modeli poslovnih pisama

Ekonomija, biznis

Shirly Taylor

Međunarodni bestseler, prodat u više od 250 000 primeraka!

Cena: 2.550,00 RSD

Količina:

Socijalni marketing

Ekonomija, biznis

Filip Kotler, Ned Robert, Nensi R. Li

Šta je zajednički imentielj ugroženih vrste lososa, baštovanstva, neželjene trudnoće? Socijalni marketing. Otkako je početkom sedamdesetih godina prošlog veka prvi put primenjen u oblasti planiranja porodice, socijalni marketing je, i na međunarodnom i na državnom nivou, lagano ušao u različite ...

Cena: 2.530,00 RSD

Količina:

Ekonomika kulture

Kultura, religija

Rut Tausi

Rut Tausi daje odgovore na pregršt pitanja o umetnostima poput performansa i vizualnih umetnosti, muzike, filma i književnosti koristeći se znanjima i metodama iz ekonomije. Knjiga obiluje primerima iz čitavog sveta i rezultatima skorašnjih istraživanja. Ipak, Ekonomika kulture je namenjena svima, a ...

Cena: 2.530,00 RSD

Količina:

Dividenda znanja

Ekonomija, biznis

Grupa autora

Knjiga vodećih autora u kojoj je sistematizovano znanje iz oblasti upravljanja znanjem, motivacije radnika znanja i ekonomije znanja.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Kakva Evropa?

Ekonomija, biznis

Lukas Cukalis

Ova knjiga, polazeći od analitičke osnove, pokušava da objasni i naglasi neka fundamentalna pitanja za dalji razvoj Evrope kao regionalnog ekonomskog i političkog entiteta, ali i glavne odluke vezane za ta pitanja. Bavi se pitanjima koja prevazilaze uska ograničenja striktno akademskog rada i ...

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Dinastija Rotšild

Politika, publicistika

Džon Kolman

O dinastiji Rotšild, imućnoj porodici koja je bankarstvom počela da se bavi 1760. godine, malo toga je poznato. Ono sto se zna je da su tokom 19. veka bili vlasnici najveceg privatnog bogatstva na svetu. Takođe, i u modernoj svetskoj istoriji poznati su kao jedna od najimućnijih i najuticajnijih ...

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Osnovi menadžmenta ljudskih resursa

Ekonomija, biznis

Gary Dessler

"Osnovi menadžmenta ljudskih resursa", istaknutog američkog autora Gary Desslera, koje je kao četvrto izdanje objavljeno u SAD 2006. godine, predstavlja delo koje će vrlo brzo naći publiku, kako u akademskim krugovima, tako i među menadžerima i stručnjacima za ljudske resurse. Pisana je jednostavnim ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Upravljačko računovodstvo

Ekonomija, biznis

Catherine Gowthorpe

Ova knjiga je prvenstveno namenjena studentima koji se prvi put susreću sa upravljačkim računovodstvom, mada može koristiti i kao materijal za podsećanje onima koji su izučavali ovu temu pre više godina.

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Liderstvo

Ekonomija, biznis

Peter G. Northouse

Ova knjiga sadrži detaljan pregled teorija o liderstvu, ali i razmatranja kako se ono primenjuje u stvarnim životnim situacijama.

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Strategijski menadžment na delu

Ekonomija, biznis

Mary Coulter

Konkurentska prednost! Ovaj pojam je od fundamentalnog značaja za izučavanje strategijskog menadžmenta, sa kojim ćete, kada završite čitanje ovog teksta, biti prilično dobro upoznati... Šta je to konkurentska prednost? Ona se odnosi na distinktivno obeležje po kome se neko ili nešto (organizacija, ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Preduzetništvo i male firme

Ekonomija, biznis

David Deakins, Mark Freel

Peto izdanje knjige Preduzetništvo i male firme sadrži jasan i sveobuhvatan pregled teorije, koncepata, činjenica, politike i prakse vezane za preduzetništvo i male firme. Kombinujući akademsku teoriju sa svakodnevnom realnošću sa kojom se preduzetici suočavaju, knjiga pruža sveobuhvatnu analizu ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Finansijsko računovodstvo: Međunarodni pristup

Ekonomija, biznis

Jagdish Kothari, Elisabeta Barone

Udžbenik napisan sa svrhom da odslika najnoviji tok razvoja finansijskog računovodstva i njegove implikacije i predstavlja idealan udžbenik za studente koji se tek upoznaju sa ovom materijom. Udžbenik je namenjen studentima koji žele da postanu menadžeri u poslovnim preduzećima ili raznim ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Marketing usluga

Ekonomija, biznis

John E. G. Bateson, Douglas Hoffman K.

Osnovni cilj knjige Marketing usluga nije samo da uvede studente u oblast marketinga usluga, već i da ih upozna sa osnovnim pitanjima u vezi sa korisnicima usluga. Osim elementarnih znanja, poslovni svet danas zahteva od zaposlenih da budu sve stručniji u procesu efektivnog pružanja usluga, ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Strategijski menadžment - analiza, izbor i promena

Ekonomija, biznis

Prof. dr Momčilo Milisavljević

Strategijski menadžment je upravljački proces stvaranja strategijske vizije, određivanja ciljeva i stvaranja strategija kao načina ostvarenja tih ciljeva. Bazična karakteristika strategijskog menadžmenta je njegova vrednosna orijentacija. To znači da upravljanje procesom stvaranja, ispo­ruke i ...

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:
Akcija

Redefiniranje globalne strategije

Ekonomija, biznis

P. Ghemawat

U našoj se pretpostavljenoj globalizovanoj ekonomiji poslovnim subjektima savetuje da posluju prekogranično kao da je celi svet ravan i kao da ne postoje stvari koje ga čine različitim. Naposletku, svet ipak nije tako ravan. Poslovni subjekti koji ne uzimaju u obzir specifične političke, kulturne i ...

Naša cena: 1.499,00 RSD Cena: 2.260,01 RSD Popust: 33.67%

Količina:

Ekonomija u perspektivi

Ekonomija, biznis

J.K.Galbraith

Gilbraith nikad nije bio mudrdiji, pučniji i zabavniji nego što je u ovom fascinantnom prikazu podrijetla i funkcije naših ekonomskih ideja i iluzija! Autor knjige, umirovljeni profesor ekonomije na Harvardu, J. K. Galbraith, već na samom njenom početku iznosi svoje motive za jasno čitanje ove ...

Cena: 2.250,00 RSD

Količina:
Akcija

Vodstvo

Ekonomija, biznis

Elwood Chapman, Sharon Lund Oneil

Osnovni koraci koje svaki menadžer treba da zna!

Naša cena: 1.499,00 RSD Cena: 2.230,00 RSD Popust: 32.78%

Količina:

Ko je ko u srpskim finansijama 2008.

Ekonomija, biznis

Grupa autora

Ekonomist Media Group objavila je specijalnju ediciju “Ko je ko u srpskim finansijama 2008” u kojoj su sadržani najvažniji podaci o poslovanju svih banaka, osiguravajucih i lizing kompanija, investicionih i dobrovoljnih penzijskih fondova i brokerskih kuca u Srbiji. Uz autorski tekst, koji je ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Tržište akcija u Srbiji

Ekonomija, biznis

Prof. dr Zoran Jeremić

TRŽIŠTE AKCIJA U SRBIJI - analiza sektora i 100 kompanija na Beogradskoj berzi. Sledeći kriterijume sa razvijenih tržišta, prof. dr Zoran Jeremić sa timom nezavisnih stručnjaka pripremio je publikaciju koja predstavlja svojevrsni investicioni katalog akcionarskih društava na Beogradskoj berzi. ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Ko je ko u srpskim finansijama 2

Ekonomija, biznis

Grupa autora

Objedinjeno izdanje edicija Ko je ko u srpskim finansijama Banke, tržište kapitala, osiguravajuće i lizing kompanije. Specijalni prilog kompanije Deloitte.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Uspon novca

Ekonomija, biznis

Nil Ferguson

Nil Ferguson je profesor političke i finansijske istorije na Harvardu i saradnik brojnih svetskih univerziteta kao što je Oksford ili Stensford. Uspon novca je istorija svetskih finansijskih sistema počevši od Mesopotamije pa do današnjih dana. Knjiga je vrlo aktuelna s obzirom na trenutnu ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Izučavanje medija

Ekonomija, biznis

Stjuart Prajs

Knjiga Izučavanje medija predstavlja opsežan vodič kroz sve neophodne elemente masovnih komunikacija! Autor nudi široku lepezu analiza slučajeva, istorijata i važnijih teorijskih referenci. Oglašavanje, televizija, film, novinska fotografija, muzička industrija i drugi medijski oblici služe kao ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Adižes o menadžmentu

Ekonomija, biznis

Isak Kalderon Adižes

Početni koraci na putu ka dobrom menadžmentu! Dobar menadžer nije u mogućnosti da u sebi akumulira sve vrline koje bismo hteli da pripišemo menadžmentu! Međutim, postoje neki načini da krenete putem kojim ćete postati dobar menadžer:

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Menadžment kvalitetom u medicini

Ekonomija, biznis

Rajko Šofranac i Milica Šofranac

Knjiga obrađuje opšte teorijske postavke menadžmenta ka boljem kvalitetu i kako bi to trebalo da se primeni u zdravstvenoj delatnosti. U knjizi su dati međunarodni standardi i iskustva razvijenih zemalja u svetu i Evropi.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Svet rada - stari izazovi u novom dobu

Ekonomija, biznis

Darka Marinkovića

Studija je rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada i saradnje sa sindikatima u procesu razvoja socijalne demokratije, socijalnog partnerstva i instrumenata pomoću kojih se socijalna demokratija uspostavlja i razvija. Obuhvaćena su ključna pitanja filozofije i etike ljudskog rada, zakonske ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Zašto narodi propadaju

Ekonomija, biznis

Daron Asemoglu, Džejms A. Robinson

Poreklo moći, prosperiteta i siromaštva! "Delo uglednih američkih ekonomista Darona Asemoglua i Džejmsa Robinsona! Autori tragaju za odgovorom na jedno od najvažnijih pitanja današnjice, a to je zašto neke nacije, poput Norveške, napreduju, dok druge, poput Malija, propadaju. Asemoglu i Robinson ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Prodajni ciklus

Ekonomija, biznis

Nikola Lazović

Prodajni ciklus – prvi srpski operativni priručnik za profesionalnu prodaju. Jedinstvena knjiga na srpskom jeziku sa praktičnim primerima, mapama uma i radnim tabelama za svakodnevno korišćenje. Ova knjiga je osmišljena kao radni dokument, operativni svakodnevni priručnik čijim popunjavanjem i ...

Cena: 2.200,00 RSD

Količina: