Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Uspostavljena sardanja sa Institutom za ekonomiku i finansije

Ponedeljak, 13. mart 2017.
Uspostavljena sardanja sa Institutom za ekonomiku i finansije

Poštovani ljubitelji dobrih knjiga,

sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo uspostavili saradnju sa Institutom za ekonomiku i finansije i njihova izdanja uvrstili u našu ponudu.

Celokupnu ponudu IEF-a pogledajte OVDE.

A evo šta oni kažu o svojoj izdavačkoj delatnosti:

"Knjige koje izdajemo dokumenti su naših centralnih programskih težnji u komunikaciji sa interesentima. U njima su prezentacije bitnih znanja koja čine osnovu za razumevanje predmetnih kompleksa. One su izvori za osveženje koncepcijskom mišlju, ali i uputstava kako pristupiti rešavanju problema koje život postavlja pred ekonomske aktere.

Savremeni život je pun izazova, on od ljudi traži sve intenzivnije angažmane. Akcija i rezultat dobijaju prevagu nad promišljanjem i vremenom koje se može posvetiti temeljitijim proučavanjima onog čime se upravlja. Otuda su sve izrazitiji zahtevi da knjiga ima svaren materijal, da se u njoj nađu sve informacije i preporuke koje čitaoca osposobljuju da brže i na pravi način odgovara na izazove pred kojima stoji.

Prožeti težnjom da doprinesemo ekonomiji informisanja, lakom i brzom razumevanju predmeta izlaganja usmereni smo na efektivan način transfera znanja i pripreme ljudi da mogu kompetentno i odgovorno odlučivati i delovati.

Život nije samo privređivanje, pa ni naši programi nisu samo sa privrednim temama. U našem izdavačkom programu je sve veći broj knjiga koje spadaju u krug kulture i obrazovanja."