Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Novosti sa 61. Beogradskog sajma knjiga

Četvrtak, 27. oktobar 2016.

Promocija knjige Staklasto telo Anđelije Stevanović

Novosti sa 61. Beogradskog sajma knjiga Novosti sa 61. Beogradskog sajma knjiga Novosti sa 61. Beogradskog sajma knjiga Novosti sa 61. Beogradskog sajma knjiga

Pogledajte kako je protekao 27.X na štandu Dobra knjige na galeriji Hale 1.

Tom prilikom je promovisano novo izdanje, roman Staklasto telo. Na štandu Dobre knjige okupio se veliki broj ljubitelja književnosti, prijatelja autorke kao i đaka.

Autor dela, Anđelija Stevanović je diplomirani politikolog novinarskog i nastavnog smera. Radi kao gimnazijski profesor. 

U usmerenom obrazovanju predavala je stručne predmete – osnove novinarstva, oblike novinarskog izražavanja, sistem javnog informisanja i osnove teorije informacije i komunikacije.

Od 1993. g. predaje sociologiju i ustav i prava građana. 
Osnovni principi kojim se kao nastavnik sa dugogodišnjom praksom rukovodi su – škola ne treba da nauči učenike šta da misle već kako da misle; nastavnik prilikom ocenjivanja treba da vrednuje ono što učenik zna, a ne da ga kazni zato što ne zna; učenik treba da poštuje nastavnika ne zato što je nastavnik već zato što je kao čovek spreman da sa učenikom podeli ono najvrednije što ima, znanje. 

Pre uvođenja bolonjskog sistema studiranja i Evropskog sistema prenosa bodova prešla je na ocenjivanje učenika preko kumulativne skale na osnovu poena. Među prvima u Beogradu organizovala je Debatni klub kao slobodnu aktivnost učenika. Napisala je scenario za dve školske predstave na temu iz gradiva iz sociologije i u periodu od 2005-2007. u njenoj režiji učenici su odigrali nekoliko uspešnih predstava.

Pored oglednih, održava i javne časove na kojima učenici, bez obzira na ocene, predstavljaju svoje najoriginalnije male projekte.

Od 2006. počinje da u predavanjima koristi prezentacije funkcionalno i vizuelno prilagođene gradivu iz sociologije i iz ustava i prava građana. Jedna od želja joj je da u budućnosti pripremi online udžbenik iz sociologije.

Ovo je njen prvi roman.