Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Anđelija Stevanović

Anđelija Stevanović

Anđelija Stevanović je diplomirani politikolog novinarskog i nastavnog smera. Radi kao gimnazijski profesor. 
U usmerenom obrazovanju predavala je stručne predmete: osnove novinarstva, oblike novinarskog izražavanja, sistem javnog informisanja i osnove teorije informacije i komunikacije. 

Od 1993. predaje sociologiju i ustav i prava građana. Osnovni principi kojim se kao nastavnik  rukovodi su: škola ne treba da nauči učenike šta da misle već kako da misle; nastavnik prilikom ocenjivanja treba da vrednuje ono što učenik zna, a ne da ga kazni zato što ne zna; učenik treba da poštuje nastavnika ne zato što je nastavnik već zato što je kao čovek spreman da sa učenikom podeli ono najvrednije što ima – znanje. 

Pre uvođenja bolonjskog sistema studiranja i Evropskog sistema prenosa bodova prešla je na ocenjivanje učenika preko kumulativne skale na osnovu poena. Među prvima u Beogradu organizovala je Debatni klub kao slobodnu aktivnost učenika. Napisala je scenario za dve školske predstave na temu iz gradiva iz sociologije i u periodu od 2005-2007. u njenoj režiji učenici su odigrali nekoliko uspešnih predstava. Pored oglednih, održava i javne časove na kojima učenici, bez obzira na ocene, predstavljaju svoje najoriginalnije male projekte. Od 2006. počinje da u predavanjima koristi prezentacije funkcionalno i vizuelno prilagođene gradivu iz sociologije i iz ustava i prava građana. Jedna od želja joj je da u budućnosti pripremi online udžbenik iz sociologije.

Knjige autora