Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Velika rasprava o instrumentaciji i orkestraciji

Umetnost, monografije

Hektor Berlioz

Velika rasprava Hektora Berlioza apsulotno je najvažniji rad u svojoj vrsti ikada napisan i predstavlja veličanstveni izvor sa kog su se znanjem i muzičkim duhom napajale generacije budućih kompozitora - sve do duboko u XX vek.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Najvažnija umetnost – Istočnoevropski film u dvadesetom veku

Umetnost, monografije

Mira Lim, Antonjin Lim

Ova izuzetna istorija istočnoevropskog filma ujedno je i pripovest o sudbini umetnosti u totalitarnim režimima; Autori se bave bugarskom, čehoslovačkom, istočnonemačkom, maðarskom, poljskom, rumunskom, sovjetskom i jugoslovenskom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Vek italijanskog filma

Umetnost, monografije

Priredio Mario Ričardi

U istoriji XX veka značajno mesto pripada filmu, tehničkom i izražajnom instrumentu koji ume neposredno i živo da prikaže ne samo činjenice i dogaðaje već i ideje, običaje, modu, individualne i kolektivne obrasce ponašanja. I u istoriji ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Novi kadrovi - skrajnute vrednosti srpskog filma

Umetnost, monografije

Priredili Ivan Velisavljević i Dejan Ognjanović

Polazeći od stava da se pominjanje srpskog filma meðu mladim filmofilima i publikom svelo na nekoliko naslova koji se (pre)često vrte na televiziji, prireðivači ovog zbornika ističu da im je namera bila da izmene takvu situaciju i podsete ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Slika i njeno tumačenje

Umetnost, monografije

Martin Žoli

Autor polazi od novinskih ili književnih diskursa o slikama, razmatra šta od tih slika možemo da očekujemo, kakve frustracije one pothranjuju, kako je njihovo tumačenje uvek uslovljeno “verovanjem”, čak i kada je ono izmenjeno i obogaćeno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Filmska fabula

Umetnost, monografije

Žak Ransijer

Žak Ran­si­jer ana­li­zi­ra raz­li­či­te ob­li­ke su­ko­ba dve­ju raz­li­či­tih po­e­ti­ka ko­ji či­ni srž sa­mog fil­ma. Iz­me­ðu sna Ža­na Ep­ste­na i en­ci­klo­pe­di­je oslo­bo­ðe­ne svih ilu­zi­ja Žan-Li­ka Go­da­ra, iz­me­ðu ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Televizijske serije

Umetnost, monografije

Žan - Pjer Eskenazi

Koliko medijski, toliko i društveni fenomen, televizijske serije su u poslednjih desetak godina napravile pravi bum na našim ekranima; Iako drugorazrednog značaja, one sve češće postaju najprivlačniji deo televizijskog programa. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Milena u pozorištu

Umetnost, monografije

Dušana Nikolić, Nikola Šuica

Milena Ničeva je sa svojim lutkarskim radom počela 1969 godine u Malom pozorištu u Beogradu, kao izvoðač lutaka kreatora iz Poljske, Čehoslovačke i Bugarske, koji su dugi niz godina predstavljali standarde našeg lutkarstva, poput Bohdana ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 330,00 RSD

Količina:

Arhitektura pozorišta XX veka

Umetnost, monografije

Radivoje Dinulović

Autor daje pregled pozorišne arhitekture u Evropi, od grčke i rimske klasike, preko renesanse u Engleskoj i Italiji, baroka u Italiji i Francuskoj, pozorišta XVIII i XIX veka, do modernih ideja. Knjiga predstavlja dragocen i u nas jedinstven ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina:

Umetnost i novac

Umetnost, monografije

Valter Graskamp

U provokativnoj studiji Umetnost i novac, Valter Graskamp istražuje uzroke napetosti između umetnosti i novca analizirajući ključne momente tog složenog odnosa. Pomoću slikovitih primera koje ne nalazi samo u aktuelnoj stvarnosti već ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 825,00 RSD

Količina:

Umetnost i demokratija

Umetnost, monografije

Žoel Zask

U svojoj studiji Umetnost i demokratija Žoel Zask ponudila je jedno sasvim novo i autentično viđenje odnosa umetnosti i demokratije; Iako se sve protivi posmatranju umetnosti i demokratije kao uporednih vrednosti, autorka tvrdi da oba ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Glamur

Umetnost, monografije

Stiven Gandl, Klino T. Kasteli

Poreklo i značenje glamura nikada do sada nisu detaljno ispitani; Za mnoge, glamur jednostavno predstavlja uzbuđenje i tajanstvenost koji okružuju poznate i poželjne ljude od pamtiveka. Najčešće, glamur se vezuje za filmsku umetnost, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Sociologija umetnosti

Umetnost, monografije

Viktorija D. Aleksander

Obimna studija Viktorije Aleksander sveobuhvatni je pregled sociologije umetnosti i merodavno delo koje se oslanja na znanja vodećih stručnjaka u ovoj oblasti. Autorka izlaže različite teorijske modele sociologije umetnosti, kao i ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.650,00 RSD

Količina:

Kako radi muzika

Umetnost, monografije

Dejvid Birn

Oslanjajući se na svoj rad tokom perioda provedenog u grupi Talking Heads, na saradnju s Brajanom Inoom, kao i sa mnogim drugim umetnicima – uključujući tu i putovanja u Vagnerovu opersku kuću u Bajrojtu, afrička sela, i na sva ona mesta gde ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.485,00 RSD

Količina:

Leksikon avangarde

Umetnost, monografije

Spomenka Krajčević

"Ovaj leksikon predstavlja panoramu avangarde XX veka u sferi estetskog, a posebno njenih manifestacija u Evropi i Americi, i izdanaka tih manifestacija u Aziji i na prostoru južnog Mediterana. Avangardu je obrazovao splet grupa, pokreta, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.190,00 RSD

Količina:

Umetnost - ključni savremeni mislioci

Umetnost, monografije

Džonatan Vikeri, Dirmid Kostelo

Kakvi sve načini interpretiranja umetnosti postoje, i kakve oni različite koncepte i teorijske okvire uključuju? Kolika je vrednost umetnosti? Kako umetnost komunicira, otelotvorava ili na neki drugi način izražava svoje značenje? Zašto ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.750,00 RSD

Količina:

Radikalna apstrakcija - apstraktno slikarstvo

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Zbornik tekstova Radikalna apstrakcija – apstraktno slikarstvo i granice prikazivanja priredili su dr Nikola Dedić, dr Ješa Denegri i dr Miško Šuvaković sa ciljem da se na teorijskim i istorijsko-umetničkim osnovama problematizuju pojave ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Modernizam / avangarda

Umetnost, monografije

Ješa Denegri

Knjiga pod naslovom Modernizam / Avangarda i podnaslovom Ogledi o međuratnom modernizmu i istorijskim avngardama na jugoslovenskom sadrži 40 tekstova objavljenih između 1967-e i 2012-e, i nekoliko neobjavljenih, različitih stilova ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.300,00 RSD

Količina:

Za autonomiju umetnosti

Umetnost, monografije

Sreten Petrović

U knjizi se kritičko-teorijski promišljaju relevantne estetičke pozicije, s posebnom obazrivošću pak upravo ona stanovišta koja simbolizuju epohu moderne, presdtavljajući njen maltene zaštitni znak. Analitičkoj pažnji se najpre ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Zlatni presek - Narodni muzej

Umetnost, monografije

Grupa autora

"Zlatni presek" je knjiga o arheološkoj zbirci beogradskog Narodnog muzeja koju je napisala četvoročlana ekipa kustosa.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina:

Beograd kao autobiografija

Umetnost, monografije

Mirjana Popović Radović

Glavni junak ove knjige komponovane od 12 eseja, jeste prostor, viđen od strane autorke iz autobiografskog ugla, ali i kao ambijent života stvaralačkih ličnosti antologijski izabranih, poput Mike Alasa, B Nušića, braće Nastasijevića, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Bezbednost urbanih prostora

Umetnost, monografije

Nataša Danilović Hristić

Tema bezbednosti javnih urbanih prostora aktuelna je na globalnom nivou, kroz prisutnu i čestu preokupaciju merama prevencije u suzbijanju efekata urbanog nasilja i terorizma. Dok se lični osećaj bezbednosti nalazi na samom vrhu liste ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Das Unheimliche

Umetnost, monografije

Mariela Cvetić

Das Unheimliche - je knjiga autorke Marijele Cvetić koja se bavi proučavanjem psihoanalitičkih i kulturalnih teorija prostora zasnovanih, pre svega, na Frojdovoj definiciji psihoanalize kao zbiru svih teorija o nesvesnom. Za Frojda ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Nova paradigma u arhitekturi

Umetnost, monografije

Čarls Dženks

Čarls Dženks je američki arhitektonski teoretičar koji je popularizovao i definisao termin postmoderna arhitektura, svojim delom The Language of Postmodern Architecture (Jezik postmoderne arhitekture) koje je objavljeno 1970-ih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 3.300,00 RSD

Količina:

Savremena umetnost i savremenost

Umetnost, monografije

Teri Smit

Ova zbirka eseja jednog od vodećih teoretičara i istoričara savremene umetnosti, Terija Smita (Terry Smith), prva je publikacija njegovih dela na srpskom jeziku. Ovaj tom se sastoji od četiri eseja koji predstavljaju Smitove glavne teorijske ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

BAUHAUS : ex-Yu recepcija Bahausa

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Miško Šuvaković je srpski teoretičar umetnost; Rođen je 1954 godine u Beogradu; Šuvaković je suosnivač konceptualističke grupe 143 (1975-1980) i suosnivač i saradnik neformalne umetničke i teorijske institucije "Zajednica za Istraživanje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:
Akcija

Umetnost prisvajanja - 2 knjige za 999

Umetnost, monografije

Dejan Sretenović

AKCIJA!!! Knjigu možete kupiti po ovoj ceni ukoliko izaberete još jednu knjigu sa ovog linka: http://www.dobraknjiga.rs/sr/2_knjige_za_999_rsd Knjiga “Umetnost prisvajanja”, sačinjena od deset tematskih poglavlja i brojnih odeljaka, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 499,50 RSD Cena: 990,00 RSD Popust: 49.6%

Količina:

Od nadrealizma ka modernizmu

Umetnost, monografije

Gojko Tešić

Drugi tom počinje romanom "Bez mere" marka Ristića, "Terazije" Boška Tokina; zatim, tu su romani Aleksandra Ilića "Gluvne čini", "Ljudi govore" Rastka petrovića, "Jedno dopisivanje" Julke Hlapec Ðorđević, "Ljubav i sloboda" Ljubiše ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.750,00 RSD

Količina:

Abjektno kao simptom avangarde

Umetnost, monografije

Margarita Petrović

Neokonceptualna umetnost se javlja sa mesta borderlajna; Borderlajn je na granici besmisla i raspadanja, ustrašen i užasnut, gde nema objekata, i koji mora odbaciti sebe kao abjektnog da bi krenuo na mučni uspon ka stanju subjektnosti u ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 440,00 RSD

Količina:

Povratak realnog

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Zbirka od sedam eseja u kojima je autor, tretirajući istoriju umetnosti kao psihoanalitičku subjektivnost, izveo i svoju novu teoriju avangarde, unapređujući i prevazilazeći čuvenu i još uvek značajnu Teoriju avangarde nemačkog teoretičara ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Umetnost kao istraživanje

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Miško Šuvaković je srpski teoretičar umetnosti. Rođen je 1954. godine u Beogradu. Šuvaković je suosnivač konceptualističke grupe 143 (1975-1980) i suosnivač i saradnik neformalne umetničke i teorijske institucije "Zajednica za Istraživanje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Diskurzivna analiza

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Diskurs jeste način na koji je znanje artikulisano u konkretnom istorijskom društvu i društvenim institucijama. Diskurzivne prakse, po Fukou (Michel Foucault), karakterišu se izdvajanjem polja objekata, definisanjem jedne zakonite ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Pojmovnik teorije umetnosti

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Zbirka pojmova, poređanih po abecednom redu, koji se mogu čitati i međusobno indeksno povezati po različitim kriterijumima: teorijskih hronologija, odnosa pojava i pokreta, disciplinarnih i medijskih srodnosti, teorijskih i teorijsko ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 5.500,00 RSD

Količina:

Konceptualna umetnost

Umetnost, monografije

Miško Šuvaković

Nova studija teoretičara savremene umetnosti Dr Miška Šuvakovića! Ova jedinstvena knjiga o istoriji konceptualne umetnosti na našem jeziku svakako će brzo postati nezaobilazna literatura za sve ljubitelje, poznavaoce i izučavaoce ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 5.500,00 RSD

Količina:

Ognjište koje se ne gasi

Umetnost, monografije

Ema Miljković

Monografska studija dr Eme Miljković „Ognjište koje se ne gasi, srpska porodica u prvom veku osmanske vladavine“ posvećena je rekonstruisanju, na osnovu svih raspoloživih istorijskih izvora i posrednih saznanja, porodičnog života srpskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Karikatura - Nobody is perfect

Umetnost, monografije

Gordana Stanišić

Karikatura u delima jugoslovenskih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu - caricatures by yugoslav artists from the collection of the National museum in Belgrade!

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.716,00 RSD

Količina: