Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Srednji kurs italijanskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Srednji kurs srpskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Srednji kurs arapskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Srednji kurs švedskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Srednji kurs španskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Kurs portugalskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs portugalskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Srednji kurs grčkog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno učenje jezika preko računara ili tableta. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 6.950,00 RSD

Količina:

Kurs japanskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs japanskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs turskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs turskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs norveškog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs norveškog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs arapskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs arapskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs italijanskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs italijanskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs kineskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs kineskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs ruskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs ruskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs francuskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs francuskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs poljskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs poljskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs švedskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs švedskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs hebrejskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs hebrejskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs engleskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs engleskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs grčkog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs grčkog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs srpskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs srpskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs nemačkog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs nemačkog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Kurs hindu jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs hindu jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs španskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs španskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs holandskog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs holandskog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs češkog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs češkog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs za samostalno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.220,00 RSD

Količina:

Kurs slovenačkog jezika za samostalno učenje

Rečnici, leksikoni, enciklopedije

Grupa autora (Eurotalk)

Kurs slovenačkog jezika za apsolutne početnike! Učenje jezika nikada nije bilo jednostavnije! Više vam nije potrebno da odvajate vreme i novac kako biste pohađali kurseve jezika. Eurotalk softver za učenje jezika je zamišljen kao kurs ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Razvodna postrojenja

Priručnici

Jovan Nahman, Vladica Mijailović

Knjiga koja se stavlja na raspolaganje čitaocima obuhvata obimnu i složenu materiju koja se odnosi na projektovanje, eksploataciju i održavanje elektroenergetskih postrojenja visokog napona. Ona predstavlja drugo, znatno prošireno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.829,00 RSD

Količina:

Dijeta za ubrzani metabolizam

Zdravlje, medicina

Hejli Pomroj

Da li sam jeo/la danas? Revolucionarno novi način na koji doživljavate reč dijeta! "Ovo nije pomodarska dijeta, ovo je medicinski dokazan metod korišćenja hrane kao leka u svrhu borbe protiv gojaznosti, leka za hronične bolesti i isceljenje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Crtam, šaram i rukama stvaram

Knjige za decu i mlade

Radmila Pavlović, Nataša Mitrović

Priručnik Crtam, šaram i rukama stvaram nudi brojne ideje za organizovanje grafičko-likovnih igara i aktivnosti s decom jaslenog uzrasta. Pokrivene su brojne teme i likovne tehnike, od najjednostavnijih, poput crtanja olovkom i drvenim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.080,00 RSD

Količina:

Trening za jačanje mišića trupa

Zdravlje, medicina

Grupa autora

Detaljan vodič sa smernicama za snažnije telo i bolje držanje muškaraca i žena! Unapredite snagu, fizičku formu, držanje i ravnotežu tela uz pomoć ovog sveobuhvatnog vodiča za jačanje mišića trupa! Više od 150 vežbi za oblikovanje tela! ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.290,00 RSD

Količina:

Fotografisati bez blica

Slobodno vreme, hobi

Milan Mihailović

Knjiga - FOTOgrafisati bez blica - autora Milana Mihailovića, na 144 strane, uz oko 150 fotografija, grafikona i ilustracija, govori kako najjednostavnije uz pomoć fotoaparata ili mobilnih telefona doći do kvalitetne fotografije. Takodje, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Leksikologija srpskog jezika

Kultura, religija

Rajna Dragićević

Ovaj univerzitetski udžbenik prof. dr Rajne Dragićević, namenjen pre svega studentima srpskog jezika i svima onima koje interesuju lingvističke teme. Iako je sublimacija dosadašnjih naučnih istraživanja same autorke, on obuhvata i ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Islam

Kultura, religija

Maliz Riven

Šta je zaista islam? Kako je nastala, razvijala se i na koji način danas funkcioniše ova religija? Šta znače pojmovi džihad, šerijat ili vehabije i zašto ih na Zapadu često pogrešno tumače? Islam je sve prisutniji u medijima, najčešće u svom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 499,00 RSD

Količina:

Dijeta Smartfood

Zdravlje, medicina

Elijana Liota, Pjer Đuzepe Peliči, Lučila Tita

Pred vama je knjiga koja najzad razjašnjava vrlo važno pitanje: koliko treba da jedemo i šta treba da jedemo da bismo živeli bolje i duže. Dijeta Smartfood zasnovana je na naučnoj osnovi, nastala je kao plod saradnje sa stručnjacima sa Evropskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 799,00 RSD

Količina:

Pivo za neupućene

Priručnici

Marty Nachel, Steve Ettlinger, Vladimir Gošić

Bilo da ste novi u svetu piva ili pravi ljubitelj tog pića koji želi da sazna što više o njemu, Pivo za neupućene pomoći će vam da za kratko vreme postanete pravi poznavalac – od prepoznavanja karakteristika ejlova, lagera i ostalih vrsta piva, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.600,01 RSD

Količina: