Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Škola za "petparačke" priče - predlozi za drugačiji kurikulum

Politika, publicistika

Dejan Ilić

“Termin ’petparačko’ stoji u naslovu umesto reči ’popularno’, dok bi se ’priče’ dale zameniti rečju ’kultura’. Naslov bi onda glasio ’Škola za popularnu kulturu’ i mogao bi se shvatiti kao – posebna škola u kojoj se uči o popularnoj kulturi: ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Sviranje srednjem kursu - o bijedi hrvatske socijaldemokracije

Politika, publicistika

Viktor Ivančić

“Naime, što je to s hrvatskom ljevicom da je odgovoran čovjek ne može spašavati dok je na vlasti, nego tek kada se skloni u aktivistički milje opozicije? Zašto izbaviteljski poriv nastupa tek po gubitku političke moći, nakon izbornog smaknuća, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.958,00 RSD

Količina:

Mediji, ideologija i kultura

Politika, publicistika

Snježana Milivojević

Ovo je knjiga o kulturnim studijama. Naziv “kulturne studije” istovremeno upućuje i na pristup i na istraživačku oblast gde je “kultura” sfera značenja i praksi putem kojih ta značenja nastaju i razmenjuju se. Kulturne studije, kao jasno ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.628,00 RSD

Količina:

Srbija i njen Jug - "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike

Politika, publicistika

Tanja Petrović

“Ključno pitanje na koje pokušavam da odgovorim u ovoj studiji glasi: kako je došlo do toga da se teritorijalno određeni jezički varijeteti povezuju sa kategorijama niskog kulturnog ukusa i nizom negativnih pojava u srpskom društvu, te ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Reprodukcija - elementi za jednu teoriju obrazovnog sistema

Politika, publicistika

Pjer Burdije, Žan-Klod Paseron

Pjer Burdije i Žan-Klod Paseron šezdesetih godina XX veka objavili su delo iz sociologije obrazovanja “La Reproduction”. Pjer Burdije (1930-2002) studirao je filozofiju na École normale supérieure. Po sticanju diplome iz filozofije, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.628,00 RSD

Količina:

Tranziciona pravda

Politika, publicistika

Ruti G. Teitel

Na kraju prošlog i na početku novog veka, društva širom sveta zbacila su jaram autoritarne vladavine i započela izgradnju demokratije. Kad god se događaju takve radikalne promene javlja se sledeće pitanje: da li društva treba da kazne svoje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.398,00 RSD

Količina:

Istorija pred sudom - interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića

Politika, publicistika

Srđan Milošević

“U ovoj knjizi iz perspektive istoričara analizira se jedan segment društvene stvarnosti koji ima istoriografsku, ali i pravnu dimenziju. To se čini putem predstavljanja dva dokumenta, koja su veoma važna svedočanstva o epohama u kojima ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Internet demokratija - obećanja i granice

Politika, publicistika

Dominik Kardon

Pored sažetog prikaza istorije “mreže nad mrežama”, “Internet demokratija” daje i opis i analizu delovanja Interneta na društvene i političke prakse zapadnog sveta, te poziva na njihovo redefinisanje. Oslonivši se na svoje istraživačko ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 968,00 RSD

Količina:

Ustavni haos prve revolucionarne rotacije u Srbiji - 5. oktobar 2000 - 27. jul 2012

Politika, publicistika

Aleksandar Molnar

“Ustavni haos, koji se, kao jedan od dva ključna pojma, nalazi u naslovu ove knjige citat je iz prvog sa liste obećanja s kojom je DOS ušao u izbore 24. septembra i potom silom oborio vladavinu Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine. Obećanje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Zajedničke škole/različiti identiteti - nacionalno jedinstvo i kulturna razlika

Politika, publicistika

Walter Feinberg

U knjizi “Zajedničke škole / različiti identiteti” Feinberg tvrdi da javna škola mora ostati privržena liberalnim demokratskim vrednostima kao što su jednakost mogućnosti, sloboda udruživanja i lični razvoj. U isto vreme, on odbacuje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.738,00 RSD

Količina:

Razumevanje obrazovanja - sociološka perspektiva

Politika, publicistika

Šeron Gevirc, Alan Krib

“Ono što nam je potrebno – i što ovde nudimo – jeste tekst koji treba da doprinese ‘sagledavanju smisla’ sociologije obrazovanja i sporova unutar nje i koji sadrži eksplicitnu raspravu o sociološkim svrhama i njihovom odnosu prema društvenim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.738,00 RSD

Količina:

Ideologija i kurikulum

Politika, publicistika

Michael W. Apple

“Svaka analiza načina na koje se nejednaka raspodela moći u društvu reprodukuje ili problematizuje mora uzeti u obzir i sistem obrazovanja. Obrazovne institucije spadaju među glavne mehanizme kojima se moć održava ili dovodi u pitanje. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.958,00 RSD

Količina: