Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Ruke pune sunca

Cena : 440,00 RSD
Količina:
PESNICI LUZOFONE AFRIKE, VEŠTO KORISTEĆI POETSKE SIMBOLE, DOČARAVAJU SUNCE KOJE OBASJAVA NJIHOVE ZEMLJE, PRUŽAJUĆI RUKE I KA NAMA. Ru­ke pu­ne sun­ca je pi­o­nir­ski pro­je­kat Udru­že­nja pri­ja­te­lja lu­zo­fo­ni­je ko­ji je po­kre­nut na ini­ci­ja­ti­vu dva­de­set mla­dih pre­vo­di­la­ca, di­plo­mi­ra­nih fi­lo­lo­ga i stu­de­na­ta por­tu­gal­skog je­zi­ka, sa ide­jom da se ob­ja­vi an­to­lo­gi­ja sa­vre­me­ne po­e­zi­je lu­zo­fo­ne Afri­ke bu­du­ći da je ova po­e­zi­ja na­šoj pu­bli­ci pri­lič­no ne­po­zna­ta. An­to­lo­gi­jom je ob­u­hva­će­no de­vet­na­est sa­vre­me­nih pe­sni­ka iz pet afrič­kih ze­ma­lja - An­go­la, Gvi­ne­ja Bi­sao, Mo­zam­bik, Sao To­me i Prin­ci­pe i Ze­le­nort­ska ostr­va - me­đu ko­ji­ma su pe­sme Ma­nu­e­la Ru­i­ja, On­dža­ki­ja, Ru­i­ja Du­ar­tea de Kar­va­lja, El­de­ra Pro­en­se, Mie Ko­u­ta, No­e­mi­je de So­ze, Ru­i­ja Knop­fli­ja, Se­ba­šti­jaa Al­be, Al­de do Ešpi­ri­to San­to, Fran­si­ška Žo­zea Ten­rej­ra, Ma­nu­e­le Mar­ga­ri­do, Ar­me­ni­ja Vi­ej­re, One­zi­ma Sil­vej­re i dru­gih.
Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Grupa autora
ŽanrPoezija
Izdavač: Dereta
ISBN:978-86-7346-839-6
Br. strana:88
Povez:broširan
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Ruke pune sunca

Cena : 440,00 RSD
Količina:
PESNICI LUZOFONE AFRIKE, VEŠTO KORISTEĆI POETSKE SIMBOLE, DOČARAVAJU SUNCE KOJE OBASJAVA NJIHOVE ZEMLJE, PRUŽAJUĆI RUKE I KA NAMA. Ru­ke pu­ne sun­ca je pi­o­nir­ski pro­je­kat Udru­že­nja pri­ja­te­lja lu­zo­fo­ni­je ko­ji je po­kre­nut na ini­ci­ja­ti­vu dva­de­set mla­dih pre­vo­di­la­ca, di­plo­mi­ra­nih fi­lo­lo­ga i stu­de­na­ta por­tu­gal­skog je­zi­ka, sa ide­jom da se ob­ja­vi an­to­lo­gi­ja sa­vre­me­ne po­e­zi­je lu­zo­fo­ne Afri­ke bu­du­ći da je ova po­e­zi­ja na­šoj pu­bli­ci pri­lič­no ne­po­zna­ta. An­to­lo­gi­jom je ob­u­hva­će­no de­vet­na­est sa­vre­me­nih pe­sni­ka iz pet afrič­kih ze­ma­lja - An­go­la, Gvi­ne­ja Bi­sao, Mo­zam­bik, Sao To­me i Prin­ci­pe i Ze­le­nort­ska ostr­va - me­đu ko­ji­ma su pe­sme Ma­nu­e­la Ru­i­ja, On­dža­ki­ja, Ru­i­ja Du­ar­tea de Kar­va­lja, El­de­ra Pro­en­se, Mie Ko­u­ta, No­e­mi­je de So­ze, Ru­i­ja Knop­fli­ja, Se­ba­šti­jaa Al­be, Al­de do Ešpi­ri­to San­to, Fran­si­ška Žo­zea Ten­rej­ra, Ma­nu­e­le Mar­ga­ri­do, Ar­me­ni­ja Vi­ej­re, One­zi­ma Sil­vej­re i dru­gih.

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?