Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Ruski ikonopis - od nastanka do početka XVI veka

Cena : 4.950,00 RSD
Količina:
Ruska ikona predstavlja istinsko otkriće HH veka; ali, stare ikone su pretvorene u umetnička dela tek onda kada smo naučili da ih čistimo od poznijih zapisa; ujedno je postalo moguće i njihovo naučio proučavanje. Jedan od prvih slikara, koji je lepotu ruskog ikonopisa ocenio onako kako on to zaslužuje, bio je Matis. Kada se 1911-e godine obreo u Moskvi, Matis je, upoznavši se ovde s različitim zbirkama ikona, odmah postao njihov oduševljeni zaljubljenik. Naročito su ga zadivile novgorodske ikone o kojima je rekao sledeće: "Ovo je istinska narodna umetnost. Ovde je praizvor umetničkih traganja. Savremeni umetnik mopa svoje nadahnuće da crpi iz ove naive." Docnije je, naročito posle izložbi 1913,1927. i 1967. godine, ruska ikona počela da skreće na sebe sve širu pažnju. Među slikarima koji su iz nje crpli žive stvaralačke impulse treba pre svega spomenuti Nagaliju Gončarovu, Marka Šagala, Petrova-Vodkina. Ikona je osvajala neobičnošću svojih kolorističkih i kompozicionih rešenja, visokom produhovljenošću svojih likova, naivnom patrijarhalnošću osećanja života. Tako se desilo da se ruska ikona umnogome pokazala srodnom traganjima savremenih umetnika. Čitalac će iz ove knjige steći predstavu o istorijatu ruskog ikonopisa od njegovih izvora do početka HVI veka. Svesno sam sebe ograničio ovim hronološkim okvirima, budući da «zlatno doba» ruskog ikonopisa predstavljaju HIV i HV stoleće, posle kojih je brzo došlo do njegovog opadanja. To ne znači da u XVI-HVII stoleću nisu bila stvarana sjajna pojedinačna dela (naročito radovi stroganovske škole), ali je opšti nivo počeo primetno da opada, što se naročito ispoljilo u porastu didaktičkog načela, u duhovnoj površnosti likova i u tome što su boje izgubile svoju bivšu izražajnost. Prodiranje realističkih elemenata u ikonu došlo je u duboku protivrečnost s njemim idejnim ustrojstvom i brzo dovelo do toga da se ikona izrodi u pojavu eklektičke vrste. Ona je izživela samu sebe, ne budući sposobna da se, kao što je to bio slučaj u Zapadnoj Evropi, preporodi u realističku sliku. Od epohe Petra Velikog svetovna umetnost se oštro odvaja od crkvene, a ikona, isto kao i na hrišćanskom Istoku, od tada prestaje da bude estetska vrednost, ostajući samo predmet crkvenog kulta. Svi ovi motivi su i bili razlog što gornju granicu mog rada predstavlja umetnost Dionisija, tog poslednjeg velikog staroruskog slikara. Kako osnovni tekst ne bih opterećivao primedbama, na literaturu o konkretnom pitanju sam se pozivao samo u onim slučajevima kada se radilo o ikonama koje nisu prikazane u datom izdanju. Literatura o reprodukovanim ikonama navodi se u "Pojašnjenjima uz slike".
Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Viktor Lazarev
ŽanrIstorija, mitologija
Izdavač: Algoritam
ISBN:978-86-7662-079-1
Br. strana:399
Povez:tvrd
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Ruski ikonopis - od nastanka do početka XVI veka

Cena : 4.950,00 RSD
Količina:
Ruska ikona predstavlja istinsko otkriće HH veka; ali, stare ikone su pretvorene u umetnička dela tek onda kada smo naučili da ih čistimo od poznijih zapisa; ujedno je postalo moguće i njihovo naučio proučavanje. Jedan od prvih slikara, koji je lepotu ruskog ikonopisa ocenio onako kako on to zaslužuje, bio je Matis. Kada se 1911-e godine obreo u Moskvi, Matis je, upoznavši se ovde s različitim zbirkama ikona, odmah postao njihov oduševljeni zaljubljenik. Naročito su ga zadivile novgorodske ikone o kojima je rekao sledeće: "Ovo je istinska narodna umetnost. Ovde je praizvor umetničkih traganja. Savremeni umetnik mopa svoje nadahnuće da crpi iz ove naive." Docnije je, naročito posle izložbi 1913,1927. i 1967. godine, ruska ikona počela da skreće na sebe sve širu pažnju. Među slikarima koji su iz nje crpli žive stvaralačke impulse treba pre svega spomenuti Nagaliju Gončarovu, Marka Šagala, Petrova-Vodkina. Ikona je osvajala neobičnošću svojih kolorističkih i kompozicionih rešenja, visokom produhovljenošću svojih likova, naivnom patrijarhalnošću osećanja života. Tako se desilo da se ruska ikona umnogome pokazala srodnom traganjima savremenih umetnika. Čitalac će iz ove knjige steći predstavu o istorijatu ruskog ikonopisa od njegovih izvora do početka HVI veka. Svesno sam sebe ograničio ovim hronološkim okvirima, budući da «zlatno doba» ruskog ikonopisa predstavljaju HIV i HV stoleće, posle kojih je brzo došlo do njegovog opadanja. To ne znači da u XVI-HVII stoleću nisu bila stvarana sjajna pojedinačna dela (naročito radovi stroganovske škole), ali je opšti nivo počeo primetno da opada, što se naročito ispoljilo u porastu didaktičkog načela, u duhovnoj površnosti likova i u tome što su boje izgubile svoju bivšu izražajnost. Prodiranje realističkih elemenata u ikonu došlo je u duboku protivrečnost s njemim idejnim ustrojstvom i brzo dovelo do toga da se ikona izrodi u pojavu eklektičke vrste. Ona je izživela samu sebe, ne budući sposobna da se, kao što je to bio slučaj u Zapadnoj Evropi, preporodi u realističku sliku. Od epohe Petra Velikog svetovna umetnost se oštro odvaja od crkvene, a ikona, isto kao i na hrišćanskom Istoku, od tada prestaje da bude estetska vrednost, ostajući samo predmet crkvenog kulta. Svi ovi motivi su i bili razlog što gornju granicu mog rada predstavlja umetnost Dionisija, tog poslednjeg velikog staroruskog slikara. Kako osnovni tekst ne bih opterećivao primedbama, na literaturu o konkretnom pitanju sam se pozivao samo u onim slučajevima kada se radilo o ikonama koje nisu prikazane u datom izdanju. Literatura o reprodukovanim ikonama navodi se u "Pojašnjenjima uz slike".

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?