Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Mozak i smisao života

Filozofija, misli

Pol Tagard

Zbog čega je život vredan življenja? Šta postupke čini ispravnim ili pogrešnim? Šta je stvarnost i kako je spoznajemo? Braneći nadmoćnost rasuđivanja zasnovanog na dokazima naspram religije i filozofskih misaonih eksperimenata, Tagard ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.760,00 RSD

Količina:

Veliki lanac bića

Filozofija, misli

Artur Lavdžoj

Ovo je delo koje bez sumnje predstavlja osnov svih istorijskih i filozofskih analiza XX veka! Od vremena kada je nastalo u formi predavanja, koja je autor držao na Harvardu 1932-te i 1933-te godine, steklo je reputaciju kamena temeljca "istorije ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Geteove misli

Filozofija, misli

Johan Volfgang Gete

Geteove misli je jedna od onih knjiga, koje se menjaju zajedno sa čitaocem i daju nove odgovore na zagonetke i pitanja koja nam život postavlja. Bez obzira da li govori o ljudima, Bogovima, ljubavi, smrti ili strastima, Gete uspeva da i modernog ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Istorija filosofije od francuskog prosvetiteljstva do Kanta

Filozofija, misli

Frederik Koplston

Istorija filosofije Frederika Koplstona, engleskog jezuitskog sveštenika i velikog erudite, jedanaestotomno je izdanje koje se bavi istorijom zapadne filosofije, od predsokratovaca pa sve do moderne misli XX veka. Poslednji tom predstavalja ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.530,00 RSD

Količina:

Ispeci pa reci - srpske narodne izreke

Filozofija, misli

Ðoko Stojičić

Pola veka pesnik i istraživač, vredni kulturni poslenik, Ðoko Stojičić, skuplja srpske narodne izreke! Nanizao je nisku od gotovo 30 000 izreka! U knjizi "Ispeci pa reci", odabrano je oko 7.500 narodnih umotvorina, koje su kratki, mudri, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 650,00 RSD

Količina:

Paradoks o glumcu

Filozofija, misli

Deni Didro

Paradoks o glumcu i drugi eseji : - paradoks o glumcu - filozofija istraživanja o poreklu i prirodi lepoga - o dramskoj poeziji

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Nauka i filozofija

Filozofija, misli

Hamid Parsanija

Šta je nauka, a šta filozofija? U čemu se one razlikuju? Da li je filozofija neka vrsta nauke? Ako je filozofija posebna nauka, šta onda nju obeležava i kako je ona povezana sa drugim naukama? A ako filozofija nije nauka, da li ona pomaže i služi ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 400,00 RSD

Količina:

Kratka istorija islamske filozofije

Filozofija, misli

Muamer Halilović, Seid Halilović, Tehran Halilović

Prva monografija iz ove oblasti čiji su autori iz našeg regiona! Posebno je karakteristična po tome što je pisana upravo u skladu sa tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije, koji nekoliko vekova predstavlja prepoznatljiv ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Iperboreo među ženama

Filozofija, misli

Sofija Košničar

Autorica je postavila sebi zadatak da novinarske intervjue Miloša Crnjanskog otrgne od zaborava i da ih preispita u savremenom svetlu, ne samo kao istorijsko svedočanstvo o minulim vremenima, nego i kao hermeneutičko sredstvo pomoću kojega ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Eho Grčke

Filozofija, misli

Idit Hamilton

"Atinjanima, dok su vodili žestok megdan sa Filipom Makedonskim, iznenada je stigao glasnik sa njegovim pismima koja im je ponudio! Otvorili su sva, osim onih upućenih njegovoj ženi koja su mu vratili neotpečaćena! ’Uljudnost i plemenitost ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Koridon

Filozofija, misli

Andre Žid

Četiri sokratska dijaloga sa Koridonom - doktorom za dušu - nisu ni ispovest, ni pamflet, ni pregled seksualnih praksa i iskustava, već ogled kojim se rasvetljava delikatna tema uranizma - ogled koji želi "da bude iskren, a ne ciničan, i prirodan ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Šta je socijalna antropologija?

Filozofija, misli

Tomas Hilan Eriksen

Zadatak socijalne antropologije je da zaprepasti! Svet je i bogatiji i složeniji nego što obično mislimo! Šta je socijalna antropologija? norveškog socijalnog antropologa Tomasa Hilana Eriksena pokazuje kako ova nauka proizvodi znanje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Hronospore II + poklon

Filozofija, misli

Svetlana Slapšak

UZ KUPLJENU KNJIGU NA POKLON DOBIJATE I Evropa ne stanuje u Babušnici!!! Moje očuvanje sećanja nema ničega zajedničkoga sa nostalgijom! Nostalgija je prva žrtva svake nove naracije koja mobiliše vešinu: hajdemo da razrušimo grad u kojem ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Antička miturgija - žene

Filozofija, misli

Svetlana Slapšak

„Babbo, sei un mito“ Laura! Čitulju sa ovim tekstom videla sam na tabli za čitulje male crkve izvan gradića San Severino, u provinciji Marke u Italiji, septembra 2009! Kćerka Laura obaveštava svakoga ko pročita čitulju, kao i svog umrlog oca, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Igra ili ništa

Filozofija, misli

Ratko Božović

Tekstove iz teorije kulture koje sam objavio nekoliko godina unazad, pretežno u beogradskom časopisu Kultura, sabrao sam u spisu "Igra ili ništa". Kao što se iz naslova vidi, u središtu moje pažnje je igra. To je ona ista tema koja me je uzimala ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 748,00 RSD

Količina:

Detinjstvo, duhovnost, nihilizam

Filozofija, misli

Isidor Graorac

Postoji li dete u Srbiji? Isidor Graorac je prvi i do naših dana jedini teoretičar društvenih nauka ili socijalne filosofije koji je na srpskom jeziku umeo ovako da pita. Vrlo je neizvesna budućnost svake zemlje koja se tako hipokritski ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.080,00 RSD

Količina:

Knjiga - Bog

Filozofija, misli

Kristijan Olah

Novo čitanje i tumačenje "prvog romana XXI veka" sa stanovišta kulturološke i filosofsko-teološke kritike; sagledavanje postmodernizma sa kulturne i istorijske distance, odnosno iz duhovnog horizonta neotradicionalizma i neokonzervativizma.

Količina:
Naslov je nedostupan

Enciklopedija književnih junaka

Filozofija, misli

Grupa autora

Ova knjiga je jedinstveno delo, koje je konačno prevedeno sa ruskog na srpski jezik. Dosada na našem tržištu nije objavljena nijedna enciklopedija iz oblasti opšte književnosti. U ovoj enciklopediji predstavljeni su kako čuveni, tako ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 4.620,00 RSD

Količina:

Konfucije

Filozofija, misli

Vladimir Vjačeslavovič Maljavin

stina Konfucija, koji je postao patrijarh čitave kineske tradicije, uvek je neizrečeni večni kontinuitet produhovljenog života, nebeska tišina koja se meša u zemaljski žamor. Ovu poetsku tezu teško bi bilo objasniti bez nekoliko veoma ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.012,00 RSD

Količina:

Prostori signalizma

Filozofija, misli

Miroljub Todorović

Knjiga eseja koja sardži ključne tekstove kojima su udareni temelji ovog neoavangardnog književno-umetničkog pokreta, čiji je utemeljivač, koji je rođen u srpskoj kulturi šezdesetih godina prošlog veka, naišao na odjek u raznim krajevima ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Ejdetske slike

Filozofija, misli

Zoran Bognar

Kroz knjigu mikroeseja, pod metafizičkim naslovom "Ejdetske slike", Bognar je ispovedio i iskreno otvorio riznicu svog unutrašnjeg sveta ispoljavajući naglašenu težnju ka samosvojnosti, ka ustanovljenju originalnog modela gledanja ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Etika neprihvatanja smrti

Filozofija, misli

Vladimir Varava

SADRŽAJ: UVOD Glava prva "BIĆE POSTOJI TEK TADA KAD MU PRETI NEBIĆE" (ONTOLOGIJA SMRTI) Glava druga "…SMRT NEMA OBRISA" (GNOSEOLOGIJA SMRTI) Glava treća "SVAKIM UDISAJEM SMRTNI VAZDUH UDIŠEMO!..." (AKSIOLOGIJA SMRTI) Glava četvrta ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 594,00 RSD

Količina:

Sunčanom stranom književnosti

Filozofija, misli

Radomir Dabetić

Vispreni i izuzetno plodni književnik istoričar, teoretičar i kritičar Radomir Ivanović do sada je objavio 26 monografija i 33 knjige ogleda posvećenih jugoslovenkim književnostima. U prvom poglavlju knjige "Sunčanom stranom književnposti" ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 580,00 RSD

Količina:

Tiranija izbora

Filozofija, misli

Renata Salecl

Renata Salecl u izvrsno napisanoj knjizi "Tiranija izbora" pokazuje kako je izbor postao ključno obeležje modernog života: od supermarketa do identiteta, od porodice od politike, od kulture do interneta, od privatnosti do knjiga za samopomoć, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 847,00 RSD

Količina:

Filozofski kuvar - za stolom sa velikim misliocima

Filozofija, misli

Marijana Rirmajer, Peter M. Štajner

Marijana Rirmajer je redaktor, studijska domaćica i voditelj na Bavarskom radiju i televiziji! Redaktorski je zadužena za programe magazinskog karaktera i tok-šou emisije, a kao autorka uređuje različite filmove i serije na savremene ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Ekonomija - Ksenofont

Filozofija, misli

Ksenofont

Ksenofontov spis "Ekonomija" pokazuje da tehnika upravljanja imanjem zavisi kako od veštine upravljanja polisom, tako i od umeća upravljanja sobom! Za grčke mislioce poput njega ekonomija nije jedino uslovljena političkim prilikama ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 715,00 RSD

Količina:

Izbor iz filosofskih spisa

Filozofija, misli

Jan Patočka

Spisi sabrani u ovom tomu donose reprezentativni izbor delā jednog od najvećih fenomenologa izvan nemačkog kulturnog područja i jednog od najvećih slovenskih filosofa 20XX veka. Mišljenja Huserla i Hajdegera, ali uz mnoštvo odlučnih, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Homo homini philosophus

Filozofija, misli

Igor Smirnov

Knjiga 2Homo homini philosophus" Igora Smirnova posvećena je istoriji filosofske antropologije i postavlja pitanje kako se ona može izbaviti iz ćorsokaka u koji je dospela kada je postmodernizam objavio da je čovek umro. Smrt čoveka, koju ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Samom sebi

Filozofija, misli

Marko Aurelije

Razmatranja o samom sebi je dnevnik Marka Aurelija, rimskog cara i poslednjeg velikog predstavnika stoičke filozofije, u kome je car naslikao intimnog sebe, kao onaj umetnik što potomstvu ostavlja svoj portret, čini mu se kao da hodi po jesenjoj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 638,00 RSD

Količina:

Istorija srpske filozofije II

Filozofija, misli

Irina Deretić

Istorija srpske filozofije, Prilozi istraživanju izraz je nastojanja da se otpočne kontinuirano, institucionalno proučavanje srpskog filozofskog nasleđa; tim putem i takvim načinom rada autori su želeli da pokažu kako se kontinuitet ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.860,00 RSD

Količina:

Vaspitavanje dece

Filozofija, misli

Imanuel Kant

Veliki filozof Imanuel Kant u ovom kratkom eseju bavi se vaspitanjem dece, o aspektima fizičkog vaspitanja kao i o praktičnom vaspitanju. Saveti od pre skoro tri veka deluju kao da su i danas principi moderne pedagogije, veliki um bavi se naizgled ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Mala knjiga latinskih izreka

Filozofija, misli

Grupa autora

Drevna mudrost starih Latina, zajedno s njihovim izrekama i mudrostima skupljena je u ovoj knjizi i kao takva nezaobilazan je priručnik za čoveka novog milenijuma.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 220,00 RSD

Količina:

Hoking i božanski um

Filozofija, misli

Piter Kols

Objašnjavajući osnove Hokingovog rada, knjiga baca svetlost na pseudoreligijske teme, koje on dotiče, kao i na uticaj njegovog rada na stvaranje kulta Stivena Hokinga u medijima.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 250,00 RSD

Količina:

Smisao besmisla

Filozofija, misli

Olja Lazarević

Esej "Smisao besmisla" sociologa Olje Lazarević, preispituje egzistencijalne i ontološke fenomene iz druge žižne tačke,nagoveštavajući odnos apsurda i smisla; autorka na proživljen i britak način sagledava ponovo ono što mnogi od nas ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 440,00 RSD

Količina:

Pančatantra

Filozofija, misli

Grupa autora

Malo je dela u svetskoj književnosti koja sustekla tako veliku slavu kakvu ima sanskritska klasika, Pančatantra; pisana u jedinstvenoj indijskoj formi priče unutar priče, Pančatantra je, od davnina pa sve do današnjih dana, predstavljala ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 594,00 RSD

Količina:

Ogledi - 1

Filozofija, misli

Mišel de Montenj

Mišel de Montenj (1538-1592) vodi poreklo iz bogate francuske porodice. Povukavši se iz javnog života, posvetio se radu na svojim esejima koji su rezultat duge sistematske discipline kojoj podređuje ceo život. Sa svojim univerzalnim mislima ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.650,00 RSD

Količina: