Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Tako je govorio Zaratustra

Filozofija, misli

Fridrih Niče

"Ovo je nesumnjivo najoriginalnije, da ne kažemo i najznačajnije Ničeovo djelo! Ne povodi se ni za kakvim autorom, već nosi sasvim osobeni lični pečat svog tvorca. Nije samo najneobičnije nego i najličnije njegovo djelo. Ni prije ni poslije ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.040,00 RSD

Količina:

Hajnrih iz Ofterdingena

Filozofija, misli

Fridrih Fon Hardenberg Novalis

Nedovršeni roman jednog od najistaknutijih njemačkih pisaca i filozofa - Novalisa! Ovo najistaknutije djelo Novalis je zamislio kao odgovor na Geteovog Vilhelma Majstera. U ovom romanu nećete pronaći konkretan dogaðaj, niti ispratiti ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 862,00 RSD

Količina:

Film i filozofija

Filozofija, misli

Dominik Sato

Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no isto­rij­ski i kri­tič­ki pre­gled uti­ca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i sve­do­či o jed­noj no­voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma. Uti­caj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Jadi mladoga Vertera

Filozofija, misli

Johan Volfgang Gete

Geteova novela Jadi mladog Vertera (1774) dovela je do internacionalnog uticaja Sturm und Drang škole, sa njenim rusoističkim senzibilitetom! Verter, kome Gete pripisuje sopstveni datum rođenja, Rusoov je emotivni feminizirani muškarac, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 599,01 RSD

Količina:

Godine nisu važne osim ako ste sir - duhovne mudrosti

Filozofija, misli

Katrin i Ros Petras

Od tajne dugovečnosti Džulije Čajld – "Crveno meso i džin" – do jednačine za sreću Alberta Ajnštajna, u ovoj knjizi se nalaze najmudrije izjave muškaraca i žena, koji su navršili šezdesetu, o životu i njegovim neočekivanim obrtima. KATRIN ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 605,00 RSD

Količina:

O suštinskoj heterogenosti bića

Filozofija, misli

Antonio Maćado

"Posle istine, ničeg lepšeg od tvorevina mašte! – Tako je napisao španski pesnik Antonio Maćado(1875–1939), koji će jedne kišne večeri umreti u naročito bolnom izgnanstvu, u francuskom seocetu, nadomak španske granice. A do kraja njegovog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina:

Dijalozi o ljubavi

Filozofija, misli

Lav Jevrejin

Na ovo legendarno delo iz ranog XVI veka, premda davno najavljeno, čekalo se dugo u našoj kulturi! Oduvek veoma čitano, zbog originalnosti u okviru novoplatonovske fi lozofi je ljubavi, delo nam, uvek moderno, u obliku dijaloga dočarava ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Kratka istorija vizantijske estetike

Filozofija, misli

Viktor Vasiljevič Bičkov

Unutar zapadnog akademskog kruga dugo godina je vladala antičko-vinkelmanovska estetička paradigma u okviru koje vizantijskoj umetničkoj tradiciji i estetičkoj misli nije pridavana dužna pažnja. Međutim, s produbljivanjem i proširivanjem ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Pet genija; Tabula smaragdina

Filozofija, misli

Bela Hamvaš

Znamo da je krizni obrt života čovečanstva započeo otprilike šeststo godina pre Hrista, jer je čovek do tada živeo u zajednici bez problema, i ako je imao sudbinskih teškoća, to su bile više prirodne sile, glad, bolest, ali nikada problematika ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 935,00 RSD

Količina:

Ukus, mitovi i poetika

Filozofija, misli

Milivoj Solar

"Ova je knjiga izbor iz mojih radova o problematici ukusa, mitova koji utječu na tumačenje književnosti te o shvaćanju postmodernizma i odnosima trivijalne i visoke književnosti; nastala je na temelju razgovora s urednikom Gojkom Tešićem, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Krhkost dobrote

Filozofija, misli

Marta K. Nusbaum

Ova knjiga predstavlja istraživanje stanovišta o "moralnoj sudbini"; u njoj se ispituje osnovni etički problem da su mnogi vredni konstituenti dobrog života ranjivi na činioce koji su izvan kontrole ličnosti i postavlja pitanje kako to ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.090,00 RSD

Količina:

Kompjuteri i etika u sajber doba

Filozofija, misli

Pol Dž. Ford, Mika Hester D.

"Jedna od najboljih antologija tekstova o filozofskim, moralnim, antropološkim, kulturološkim i drugim aspektima prisustva kompjutera u svetu; u ovoj knjizi se razmatra razvoj od etike tehnologije do kompjuterske etike, pitanje mogućnosti ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.210,00 RSD

Količina:

Heliopolis

Filozofija, misli

Ernst Jinger

Činjenica da je Ernst Jinger predvideo planetarnu vladavinu tehnologije (u knjizi Radnik, 1932) i ujedinjenje Evrope kao zajednice budućnosti, svrstava ga u najznačajnije evropske mislioce. Heliopolis je jedno od najznačajnijih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Otkucaji drugoga

Filozofija, misli

Mario Kopić

Suština čovjeka je u tome da mu je u njegovu bivstvovanju stalo do samog tog bivstvovanja; Brine ga vlastito bivstvovanje, ali ne u smislu preživljavanja; Kad mi je stalo do vlastitog bivstvovanja, bivstvovanju se svagda već i otvaram. Ne ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 935,00 RSD

Količina:

Jezička umetnost šizofrenije

Filozofija, misli

Roman Jakobson, Grete Libe-Grothus

Ogled Jezička umetnost šizofrenije; Jedan pogled na Helderlinov ’Pogled’ objavljen je prvi put na nemačkom jeziku 1976, u ediciji Suhrkamp taschenbuch wissenschaft, i predstavlja jednu od Jakobsonovih najfascinantnijih i najprovokativnijih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 385,00 RSD

Količina:

Epizacija moderne lirike

Filozofija, misli

Svetlana Šeatović Dimitrijević

Knjiga Svetlane Šeatović Dimitrijević naslovom i podnaslovom veoma precizno određuje predmet istraživanja i njegove vremenske granice! Autorka se, naime, usmerila na, kod nas relativno neistražen i teorijski nedovoljno osvetljen ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Tehnologije sopstva

Filozofija, misli

Mišel Fuko

Spisi o poznoj antici i ranom hrišćanstvu! Od kraja 1970-ih godina, pa sve do svoje smrti 1984 godine, Mišel Fuko se posvetio izučavanju grčkih, rimskih i ranohrišćanskih spisa, nameravajući da napiše jednu istoriju seksualnosti, koja ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Protiv Sent - Beva

Filozofija, misli

Marsel Prust

Krajem jeseni 1908, Prust se vraća iscrpljen iz Kabura. Dosta je vremena prošlo otkako je odustao od svog dela. Koristeći slobodno vreme koje mu pruža bolest, počinje da sastavlja članak za Figaro: „Protiv Sent-Beva“. Šest meseci kasnije, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.760,00 RSD

Količina:

Enciklopedija citata

Filozofija, misli

Svetlana Mirčov, Silvija Luković-Bulat, Miroslava Luković

En­ci­klo­pe­di­ja ci­ta­ta do­no­si vi­še od 15000 ci­ta­ta raz­vr­sta­nih u 540 pred­met­nih od­red­ni­ca! Ve­o­ma ši­rok iz­bor ci­ta­ta – afo­ri­zmi, apof­teg­me, po­slo­vi­ce, sen­ten­ci­je, iz­re­ke, mak­si­me, slo­bod­ne ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.925,00 RSD

Količina:

Riječ za sva vremena

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Uvezena u tvrd povez, ova riznica narodnih izreka, misli, mudrosti i poslovica je delo koje svako treba da poseduje u svojoj biblioteci - da se redovno podseća kakave je sve bisere mudrosti iznedrio naš narod tokom vekova...

Količina:
Naslov je nedostupan

Misli velikih ljudi

Filozofija, misli

Simeon Marinković

Knjiga "Misli velikih ljudi" sadrži poruke koje se odlikuju lepotom, edukativnošću i duhovitošću! One mogu biti "ukras govora, izvor mislima" i pružaju mogućnost da na osnovu iskustava velikih umova prošlosti i sadašnjosti definišete ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.200,00 RSD

Količina:

Šta je filozofija?

Filozofija, misli

Feliks Gatari, Žil Delez

Možda se pitanje Šta je filozofija? može postaviti tek pred kraj života, kad dođe starost i nastupi čas da se govori konkretno! Njegova bibliografija je, zapravo, vrlo oskudna. To je pitanje koje se postavlja u jedva primetnom uzbuđenju, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Pepeljava večera

Filozofija, misli

Ðordano Bruno

"Nesrećni Ðordano Bruno", govorio je Kepler! Zaista! Spaljivanje ovog filozofa na lomači 17-og februara 1600. godine nije značilo i kraj njegovom stradanju. Zatočen i proganjan tokom života, post mortem je morao da se suoči sa novim oblicima ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.100,00 RSD

Količina:

Filozofija novca

Filozofija, misli

Georg Zimel

Reč je knjizi koja ne može da se prepriča u nekoliko rečenica! Stoga, ograničićemo se samo na nekoliko komentara! Pre svega, zašto filozofija novca? Zimel smatra da je svaki pristup koji se ograničava na ugao posmatranja pojedine nauke, nedopustivo ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.640,00 RSD

Količina:

Šta je istorija ideja?

Filozofija, misli

Trond Berg Eriksen

Istorija nam je ostavila beskonačne tragove, ali nikakav popis ili vodič za njih, pisao je Antonije Gramši u svojim Zatvorskim beleškama! Zadatak istoričara je da tragove popisuje, osmišljava ih, daje im oblik i tumači. Iako to nije nimalo ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 715,00 RSD

Količina:

Šta je feminizam?

Filozofija, misli

Katrine Holst

Šta je feminizam? predstavlja pregledan, kritički i angažovan uvod u složeni fenomen teorije i prakse pokreta za prava žena. Autorka ukazuje na raznovrsne oblike rodne nepravde, te kako njih feministkinje objašnjavaju. Takođe, daje pregled ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 715,00 RSD

Količina:

Postdemokratija

Filozofija, misli

Kolin Krauč

Prema rečima Kolina Krauča (1944), početak XXI veka "suočava se s demokratijom u izuzetno paradoksalnom trenutku! S jedne strane bi se moglo reći da ona dostiže svoj istorijski vrhunac. U poslednje dve decenije prošlog veka usvojene su elementarne ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Ko je pojedinac?

Filozofija, misli

Adriana Zaharijević

Genealoško propitivanje ideje građanina! Pitanje ko je pojedinac nagoveštava izvestan paradoks ili višak! Individua je, razume se, svako ili niko određen. Ali, da li je zbilja tako? Da li je pojedinac samo maska ili plašt koji prijanja uz ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Niče i moderna

Filozofija, misli

Trond Berg Eriksen

Voz je izleteo iz šina! Lokomotiva u naletu ruši fasadu zgrade! Grupica prolaznika začuđeno posmatra tu katastrofu! Odjek treska još im tutnji u ušima. Slika je zaista prikladna za korice jedne knjige o Ničeu, jer je "Niče" sinonim preobražaja, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Filozofskopravni članci

Filozofija, misli

Radomir Lukić

Četiri članka u ovu knjizi na osoben način reprezentuje profesora Lukića kao filozofskopravnog pisca! Objavljivanjem ove knjige obeležena je stogodišnjica rođenja profesora Radomira D. Lukića (1914–2014)

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 396,00 RSD

Količina:

Prostor, vreme, Zenon

Filozofija, misli

Miloš Arsenijević

Povodom Arsenijevićevih članaka objavljenih na engleskom i nemačkom jeziku u kojima su izložene najznačajnije ideje iz knjige "Prostor, vreme, Zenon", ordinarius filozofije Hans-Peter Schutt je napisao: "Opseg Arsenijevićevog dela ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Mala škola filozofskog mišljenja

Filozofija, misli

Karl Jaspers

Kod svakog predavanja polazio sam od očiglednih iskustava, od stvarnosti i prirode, života i predanja, s ciljem da dođem do granice iza koje se pojavljuju pitanja na koja nauka nema odgovore. Tamo doživljavamo čuđenje nad bićem. Tamo postavljamo ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Četiri eseja o dobroti

Filozofija, misli

Svetomir Bojanin

"Tokom ovog istraživanja našao sam se u središtu ljudske dobrote koja proističe iz uspostavljanja iz estetskih i etičkih merila kojima čovek premerava svoje postupke, a koja i sama proističu iz slobodnog izbora ljudskih htenja. Tako se ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Tako je govorio Zaratustra

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Prevod Milan Ðurčin Tаko je govorio Zаrаtustrа je nаjzаgonetnije filozofsko delo nemаčkog filozofа, pesnikа i klаsičnog filologа Fridrihа Ničeа, koje zаuzimа središnje mesto u njegovom stvаrаnju. Ovo delo nаstаlo, između 1883. i 1885. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 682,00 RSD

Količina:

Mala rasprava o velikim vrlinama

Filozofija, misli

Andre Komt-Sponvil

Ako se vrlini može podučavati, u šta verujem, to se pre može primerom nego knjigama; čemu onda služi rasprava o vrlinama? Tome, možda, što bismo u njoj pokušali da shvatimo šta treba da činimo, ili budemo, ili kako da živimo, i da tako, barem ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

O Ničeu

Filozofija, misli

Dušan Todorović Zarač

Autor ove neobične, a delom i provokativne i intrigantne kratke studije o Ničeu, uspeva, možemo s pravom reći, da svoje čitaoce uvede u novu recepciju, čitanje i avanturu Ničeove filozofije s one strane metafizike, teorije i kontemplacije, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 330,00 RSD

Količina: