Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Spekulacija i filozofija

Filozofija, misli

Milan Kangrga

Od Fihtea do Marksa! Poslednje delo poznatog teoretičara Praksis grupe! Sa svog dobro poznatog stanovišta "povesnog mišljenja", Kangrga preispituje i ponovo postavlja problem spekulacije i spekulativnog mišljenja. Premda usredsređen ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Filozofija u Dišanovom pisoaru

Filozofija, misli

Milan Brdar

Postmoderni presek XX vekovne filozofije! Kako filozofski misliti budućnost Evrope - metodsko je pitanje par exellance! S obzirom na duhovnu situaciju vremena i stanje filozofije, trenutno nema boljeg pitanja za proizvođenje filozofske ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Homo homini philosophus

Filozofija, misli

Igor Smirnov

Knjiga 2Homo homini philosophus" Igora Smirnova posvećena je istoriji filosofske antropologije i postavlja pitanje kako se ona može izbaviti iz ćorsokaka u koji je dospela kada je postmodernizam objavio da je čovek umro. Smrt čoveka, koju ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Ukus, mitovi i poetika

Filozofija, misli

Milivoj Solar

"Ova je knjiga izbor iz mojih radova o problematici ukusa, mitova koji utječu na tumačenje književnosti te o shvaćanju postmodernizma i odnosima trivijalne i visoke književnosti; nastala je na temelju razgovora s urednikom Gojkom Tešićem, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Autonomija mišljenja

Filozofija, misli

Miloš Jevtić, Darko Tanasković

Drugo izdanje knjige Autonomija mišljenja sadrži razgovore s profesorom dr Darkom Tanaskovićem koji su vođeni 2008. i 2009. Zahvalan sam profesoru Darku Tanaskoviću na novim razgovorima koji, zajedno s prethodnim, objavljenim u knjizi ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Rukopis nađen u Saragosi (1810)

Drame

Jan Potocki

Sad možete da birate: hoćete li svetliju ili mračniju verziju, a možete i obe da čitate udvoje, jer nema jednog romana Rukopis nađen u Saragosi. Postoje zapravo dva romana pod tim naslovom (prvi iz 1804, drugi iz 1810) i oba su autentična, a ipak ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.540,00 RSD

Količina:

Istraživanje značenja i istine

Filozofija, misli

Bertrand Rasel

Raselovo Istraživanje značenja i istine predstavlja njegov povratak filozofiji, krajem 30-tih godina dvadesetog veka, nakon decenije provedene u pisanju o vaspitanju, politici, braku. Raselov glavni cilj u ovoj knjizi je da aktuelizuje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.527,00 RSD

Količina:

Komedije - Aristofan

Filozofija, misli

Aristofan

Sabrane Aristofanove komedije u predstavljaju remek-delo antičke književnosti. Knjiga sadrži ukupno jedanaest komedija: Aharnjani Vitezovi Oblaci Ose Mir Ptice Listrata Ženska skupština u tesmoforiju Žabe Žene u narodnoj skupštini ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.485,00 RSD

Količina:

Zenon i kornjača - kako razmišljati kao filozof

Filozofija, misli

Nikolas Fern

Nikolas Fern nam pruža stručan, ali zabavan pregled istorije zapadnjačke filozofije, počevši od predsokratovaca, preko srednjovjekovnih pa sve do savremenih mislilaca. Upoznaje nas sa zanimljivim biografskim podacima i anegdotama ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.441,00 RSD

Količina:

Film i filozofija

Filozofija, misli

Dominik Sato

Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no isto­rij­ski i kri­tič­ki pre­gled uti­ca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i sve­do­či o jed­noj no­voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma. Uti­caj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Antropologija zla

Filozofija, misli

Bojana Jovanović

„Tematika zla, više od bilo koje druge aktuelne teme, ima prioritet zbog značaja za ljudski opstanak... prisila koja uslovljava činjenje zla svojom tajanstvenošću postavlja uvek aktuelna pitanja o realnosti jednog principa koji, prepoznat ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Politička istorija Đavola - antička i savremena

Filozofija, misli

Danijel Defo

Mora da je poduhvat bez premca zabeležiti istinitu priču o ovom Tiraninu koji vlada u vazduhu, Bogu ovog sveta, ovom užasu i odvratnosti ljudskog roda, kojeg nazivamo Đavo; ali i pokazati šta on jeste i šta nije, gde je i gde nije, kad ga ima u nama ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Rukopis nađen u Saragosi (1804)

Drame

Jan Potocki

Sad možete da birate: hoćete li svetliju ili mračniju verziju, a možete i obe da čitate udvoje, jer nema jednog romana Rukopis nađen u Saragosi. Postoje zapravo dva romana pod tim naslovom (prvi iz 1804, drugi iz 1810) i oba su autentična, a ipak ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina:

Dijalozi

Filozofija, misli

Žil Delez

DIJALOZI , Žil Delez / Kler Parne Veoma je teško izjasniti se u nekom razgovoru, intervjuu dijalogu,razgovoru! Kad mi neko postavi pitanje, čak i ono koje me dotiče, u većini slučajeva shvatim da nemam ništa da kažem, ako vam ne dopuste da ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.426,00 RSD

Količina:

Đavo i njegovi anđeli

Filozofija, misli

Kurt Flaš

Nova biografija. Ugledni istoričar filozofije pripoveda u dvadeset poglavlja đavolovu istoriju. Knjiga opisuje biblijske početke i demonologiju koju su crkveni oci istkali u srednjem veku, kobnu povezanost između Sotone i seksualnosti, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.399,00 RSD

Količina:

Signs by the Roadside

Beletristika (domaći pisci)

Ivo Andrić

Only what has not been given a form or a name endures, that which has never left the infinite and eternal landscape of non-existence.In the form of a journal, Andrić’s Signs by the Roadside is a series of short texts that can be written in the course ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.375,00 RSD

Količina:

Znakovi pored puta

Filozofija, misli

Ivo Andrić

U Andrićevim "Znakovima pored puta" jeste kratki tekst koji se može napisati u toku jednog dana, u kome pisac ispusuje trenutno raspoloženje, viđenje neke pojave, ličnosti, utisak sa puta ili misao koja ga preokupira.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Umetnost utopije

Filozofija, misli

Boris Jefimovič Grojs

Boris Grojs, jedan od najboljih postmodernih teoretičara, bavi se staljinističkom umetnošću kao vidom integralnog umetničkog dela, što je bila još Vagnerova ideja.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Od Internacionale do komercijale

Filozofija, misli

Zoran Janjetović

Knjiga govori o razvoju popularne kulture u socijalističkoj Jugoslaviji od prvih godina posle Drugog svetskog rata, kada se ona razvijala pod sovjetskim uticajem, do kasnijeg razvoja koji je gotovo potpuno bio pod zapadnim, naročito američkim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

O filozofiji, politici i ekonomiji

Filozofija, misli

Džerald Gaus

Američki filozof Džerald Gaus u svojoj knjizi O Filozofiji, politici i ekonomiji ispituje pristup raznim društvenim i političkim fenomenima oslonjen na ideju racionalnog aktera, koja se nalazi u korenu ekonomske teorijske metodologije. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Rebusi i kako ih se rešiti

Filozofija, misli

Miodrag Ivanišević

Sve što ste hteli da znate o rebusima, a niste imali koga da pitate!Od drevne zagonetke, do rebusa za vanzemaljce! Ovu knjigu ste: a) kupili, b) dobili, c) pozajmili, cl) našli, ili ne daj bože, e) ukrali? Postoji samo jedan tačan odgovor! Uvek ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

O umeću ratovanja

Filozofija, misli

Nikolo Makijaveli

Čuvena knjiga velikog mislioca o mudrosti ratovanja, upravljanja državom i životima drugih! Knjiga je napisana početkom XVI veka i ovo je prvi prevod na srpski jezik. Najpoznatije delo Makijavelija je VLADALAC, ali ova knjiga po svom političkom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Ko je pojedinac?

Filozofija, misli

Adriana Zaharijević

Genealoško propitivanje ideje građanina! Pitanje ko je pojedinac nagoveštava izvestan paradoks ili višak! Individua je, razume se, svako ili niko određen. Ali, da li je zbilja tako? Da li je pojedinac samo maska ili plašt koji prijanja uz ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Ili ili

Filozofija, misli

Seren Kjerkegor

„Šta ako je sve na svetu nesporazum, šta ako je smeh zapravo plač?“ Ili-ili je prvo veće filozofsko delo Serena Kjerkegora, danskog mislioca i autora iz XIX veka čija nas originalnost i danas opčinjava. Poznat pre svega kao tvorac ključnih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Historia magistra mortis - eseji o zlu

Filozofija, misli

Iztok Simoniti

Knjiga eseja Historia magistra mortis bila je u izboru za nagradu Prix du livre européen / Europe Book Prize za 2011, koja se dodeljuje za beletristiku i esejistiku o identitetu Evrope u svim njenim dimenzijama kako je interpretiraju pisci ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Eros i ličnost - filozofija pola i ljubavi

Filozofija, misli

Nikolaj Berđajev

U ovu knjigu uvršteni su radovi poznatog ruskog mislioca N. A. Berđajeva posvećeni filozofiji ljubavi, koja zauzima važno mesto u celokupnom njegovom delu. Oslanjajući se na dela Vl. Solovjova, on razmatra moralni smisao ljubavi, u njoj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Ekonomija nejednakosti

Filozofija, misli

Toma Piketi

Da li je nejednakost uglavnom posledica koncentracije kapitala u rukama nekolicine i da li bi oporezivanje i preraspodela kapitala mogle da stave tačku na ekonomsku nejednakost? Da li nejednakost zarada odražava igru ponude i potražnje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

O nezgodi zvanoj rođenje

Filozofija, misli

Emil Sioran

„Onaj koji naginje bludu, sažaljiv je i mekog je srca; oni koji naginju čistoti, to nisu. Sv. Jovan Lestvičnik. Niko osim sveca, ni manje ni više, nije mogao tako jasno i snažno da prokaže, ne laži, nego samu suštinu hrišćanskog morala, i svakog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Propast zapada knjiga 2, Svetskoistorijske perspektive

Filozofija, misli

Osvald Špengler

Kapitalno delo Osvalda Špenglera, sa novom stručnom redakcijom prevoda Vladimira Vujića, štampano u jednom tomu. Najznačajnije delo iz oblasti filozofije istorije. Uvek aktuelno... Kada je 1918. prvi put objavljeno, delo Osvalda Špenglera ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Empirijska istraživanja

Filozofija, misli

Ðorđe Kadijević

Knjiga sažeto prikazuje i povezuje metodološke i statističke osnove empirijskih istraživanja! Ove osnove prikazane su u širem kontekstu da bi čitalac što bolje razumeo logiku istraživačkih koraka. U desetom, završnom, poglavlju dati ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.309,00 RSD

Količina:

Zona prelaska - o kraju postkomunizma

Filozofija, misli

Boris Buden

"Ali praznina o kojoj je tu reč jeste praznina bigotske vere u boga, vere bez ljubavi koja je svoju krajnju legitimaciju pronašla u vlastitom antagonističkom potencijalu. Oni rasuti i usamljeni članovi društva koje se raspada, a koji se danas ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Odbojna riječ - smrt Boga kod ranoga Hegela i ranoga Moltmanna

Filozofija, misli

Zoran Grozdanov

“Ovaj rad uspoređuje ‘ranu filozofiju G.W.F. Hegela’ s ‘ranom teologijom J. Moltmanna’. Za mene je on prožet iznenađenjima jer me podsjetio na moje početke od prije pedeset godina – ‘Teologiju nade’ iz 1964. – i od prije četrdeset godina – ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.298,00 RSD

Količina:

Istina i iluzija, Kant na raskrsnici moderne

Filozofija, misli

Predrag Čičovački

Centralna pitanja ove knjige su: Šta je istina? Zašto mi istinu tako visoko cenimo? Mi im ne pristupamo kao izolovanim pitanjima već kao tesno povezanim s onim što Kant smatra da je krajnji filozofski zadatak, to jest, šta znači biti ljudsko ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.210,00 RSD

Količina:

Put belih oblaka

Filozofija, misli

Lama Anagarika Govinda

Doživljaji jednog hodočasnika na Tibetu, ovo delo na visoko literaran način izlaze filozofiju i mistiku tibetanskog budizma, sve to protkano prelepim opisima tibetanskog pejsaža, zatim istorijskim i alegorijskim pričama. Kao da čitate ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.210,00 RSD

Količina:

Geteove misli

Filozofija, misli

Johan Volfgang Gete

Geteove misli je jedna od onih knjiga, koje se menjaju zajedno sa čitaocem i daju nove odgovore na zagonetke i pitanja koja nam život postavlja. Bez obzira da li govori o ljudima, Bogovima, ljubavi, smrti ili strastima, Gete uspeva da i modernog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.210,00 RSD

Količina:

Kompjuteri i etika u sajber doba

Filozofija, misli

Pol Dž. Ford, Mika Hester D.

"Jedna od najboljih antologija tekstova o filozofskim, moralnim, antropološkim, kulturološkim i drugim aspektima prisustva kompjutera u svetu; u ovoj knjizi se razmatra razvoj od etike tehnologije do kompjuterske etike, pitanje mogućnosti ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.210,00 RSD

Količina: