Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Druga Rusija

Politika, publicistika

Milan Subotić

Sadržaj: Milan Subotić: „Druga Rusija“: uvodne napomene; Olga Malinova: “Dugi” diskurs o nacionalnoj samobitnosti i opozicija zapadnjaštva i antizapadnjaštva u postsovjetskoj Rusiji; Maksim Kantor: Sablasti Evrazije; Maihail Suslov: ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Između reči i prosvetljenja - Budizam i stara japanska književnost

Filozofija, misli

Dalibor Kličković

"Kuda idemo posle života? Šta je nestalnost, praznina? Šta je ništavnost? Kroz drevnu japansku književnost, ova knjiga nam rasvetljava odnos između književnog izraza i budizma. Daruje nam radost čitanja suptilnih stihova, reči mudrosti ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Šoninki - istinski put ninđa ratnika

Filozofija, misli

Natori Sanđuro Masatake

Autor, Natori Sanđuro Masatake, bio je samuraj i ninđa, a ujedno i osnivač Kišu-rju škole ninđucua. U prvom poglavlju opisuje osnovne veštine, kao što su prerušavanje i skrivanje, upadanje u kuće i prikupljanje informacija. Drugi deo se ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Antičko nasleđe i njegova evropska recepcija

Filozofija, misli

Matilda Skoje, Jert Vestrhejm

„Antika nije stabilna dimenzija koja se može konstruisati jednom za svagda, već naša predstava o antici zavisi od pitanja koja joj postavimo. Na primer, antičke žene su oduvek postojale, ali u istraživanjima ozbiljno figuriraju tek od sedamdesetih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Pozicije

Filozofija, misli

Žak Derida

Knjiga Pozicije sačinjena je od tri razgovora koja je – u periodu od 1967. do 1971. godine – Žak Derida (1930–2004) vodio s Anrijem Ronsom, Julijom Kristevom, Žan-Lujem Udbinom i Gijem Skarpetom. Ova knjiga je, prema rečima samog Deride, „čin ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

O suprotstavljanju zlu silom

Filozofija, misli

Ivan Iljin

Sadržaj: Uvod O samopredavanju zlu O dobru i zlu O prisiljavanju i nasilju O psihičkoj prisili O fizičkoj prisili i sprečavanju O sili i zlu Postavka problema O moralu bekstva O sentimentalnosti i uživanju O nihilizmu i sažaljenju O religiji ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Smisao života

Filozofija, misli

Semjon Frank

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

O potrebi filozofije danas - filozofija između Istoka i Zapada

Filozofija, misli

Mihailo Đurić

Može li se reći da živimo u vremenu kada nam je filozofija, zaista, neophodna? Svakako, smatra i dokazuje akademik Mihailo Đurić čija knjiga "O potrebi filozofije danas - filozofija između Istoka i Zapada", izaziva veliko uzbuđenje među ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 605,00 RSD

Količina:

Odbrana Sokratova

Filozofija, misli

Platon

Sokrat je predstavljao ideal moralnih vrlina: mudrosti, skromnosti, trezvenosti, umerenosti, pravičnosti, hrabrosti, nesavitljivosti; zastupao je čvrstu zakonitost nasuprot tiranima; daleko je bio od gramzivosti i vlastoljublja. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 528,00 RSD

Količina:

O pesničkoj umetnosti

Filozofija, misli

Aristotel

Aristotel je mislilac u kome je helenska filozofija dostigla najviši rascvat, jer je ceo helenski svet obuhvatio svojim političkim i celu prirodu svojim prirodnjačkim spisima.   Aristotel se ne slaže s Platonovom teorijskom osudom dramskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Sve što saznajemo saznaje nas

Filozofija, misli

Majstor Ekhart

Veliki mistički pisac i mislilac Majstor Ekhart u svojim spisima razmatra mnoge teme, od siromaštva u duhu do Hristovog rođenja u duši, i to na veoma ličan način, koji nam otkriva više nego ma koja tobožnja naučnost. Danas su njegovi tekstovi ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Politička istorija Đavola - antička i savremena

Filozofija, misli

Danijel Defo

Mora da je poduhvat bez premca zabeležiti istinitu priču o ovom Tiraninu koji vlada u vazduhu, Bogu ovog sveta, ovom užasu i odvratnosti ljudskog roda, kojeg nazivamo Đavo; ali i pokazati šta on jeste i šta nije, gde je i gde nije, kad ga ima u nama ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.430,00 RSD

Količina: