Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

U potrazi za čudesnim

Filozofija, misli

P.D.Uspenski

fragmenti nepoznatog učenja! Najčuvenije delo Uspenskog U potrazi za čudesnim predstavlja beleške Uspenskog, prikupljene tokom osmogodišnjeg rada u svojstvu Gurđijevog učenika i u njemu on izlaže učenje Gurđijeva. Kroz ovu knjigu Ispenski ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Novi model univerzuma

Psihologija

P.D.Uspenski

Načela psihološkog metoda primenjena na probleme nauke, religije i umetnosti. Ezoterijski krug čovečanstva, evolucija i preobražaj ljudske prirode i ideja "nadčoveka", tri dimenzije prostora i tri dimenzije vremena, svesno posmatranje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Kratka istorija vizantijske estetike

Filozofija, misli

Viktor Vasiljevič Bičkov

Unutar zapadnog akademskog kruga dugo godina je vladala antičko-vinkelmanovska estetička paradigma u okviru koje vizantijskoj umetničkoj tradiciji i estetičkoj misli nije pridavana dužna pažnja. Međutim, s produbljivanjem i proširivanjem ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Tajna zapada - Atlantida/Evropa

Filozofija, misli

Dimitrij Sergejevič Mereškovski

Delo nastalo posle oktobarske revolucije, kada Mereškovski, u egzilu, prepun pesimizma, postaje prorok Sudnjeg dana, predviđajući neizbežan kraj sveta.  Evropa, odnosno zapadni svet, svoje poreklo vodi od Atlantide. To potvrđuju predanja, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Antičko nasleđe i njegova evropska recepcija

Filozofija, misli

Matilda Skoje, Jert Vestrhejm

„Antika nije stabilna dimenzija koja se može konstruisati jednom za svagda, već naša predstava o antici zavisi od pitanja koja joj postavimo. Na primer, antičke žene su oduvek postojale, ali u istraživanjima ozbiljno figuriraju tek od sedamdesetih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Život Apolonija iz Tijane

Alternativna učenja

Filostrat

"Poput većine istorijskih junaka iz davne prošlosti, čiji se životi i dela izrazito razlikuju od onih običnog ljudskog roda, Apolonije je do danas ostao zagonetka koja nije našla svog Edipa. Njegov život obavijen je takvim velom tajne da ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.420,00 RSD

Količina:

Za i protiv Vuka II - zbornik radova

Filozofija, misli

priredio Sava Damjanov

Nije problem što je Vuk iz Rečnika poizbacivao mnoštvo reči koje su mu se učinile previše učene, duhovne i mudre, a nedovoljno „narodne“ – sve su se (ili bar većina njih) posle Vukove smrti, a mnoge još i za njegovog života – vratile u rečnik srpskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.310,00 RSD

Količina:

Ideje za filozofiju povesti čovečanstva

Filozofija, misli

Johan Gotfrid Herder

Iz današnje perspektive preostajenam samo da se čudimo pred činjenicom da su Herderove ideje objavljene u srpskom prevodu gotovo dva i po stoleća nakon prvog izdanja. Naime, naše kolektivno sećanje malo kojem misliocu sa nemačkog govornog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Nepodnošljivi roman

Filozofija, misli

Žan-Pjer Morel

Književna internacionala i Francuska 1920-1932! Između 1920 i 1935 godine na obodu Treće internacionale, ali uz njenu podršku, postojala je Internacionala revolucionarnih književnika. Grupa koja se povremeno okupljala, na kraju se ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Izlaganje sistema sveta

Filozofija, misli

Pjer-Simon Laplas

Radovi francuskog matematičara, fizičara i astronoma Pjer-Simona Laplasa znatno su doprineli razvoju matematike, fizike, astronomije i statistike! Sažeo je i proširio radove svojih prethodnika. Njegovo ime nose integralna transformacija ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Mala rasprava o velikim vrlinama

Filozofija, misli

Andre Komt-Sponvil

Ako se vrlini može podučavati, u šta verujem, to se pre može primerom nego knjigama; čemu onda služi rasprava o vrlinama? Tome, možda, što bismo u njoj pokušali da shvatimo šta treba da činimo, ili budemo, ili kako da živimo, i da tako, barem ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Filozofski rečnik

Filozofija, misli

Sajmon Blekburn

Prevod sa engleskog prema originalnom 2. popravljenom i proširenom izdanju. Oksfordski filozofski rečnik, jednog od najznačajnijih svetskih izdavača u području leksikografije i temeljnih priručnika iz područja sintetičkog predstavljanja ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Herodotova istorija

Istorija, mitologija

Herodot

"Herodot je, svakako, jedan od velikana koji pripadaju celom kulturnom svetu, a njegovo je ime na listi najznačajnijih i najinteresantnijih svetskih pisaca. Iako ga od nas deli više od dve hilјade godina, on ipak živi kroz svoje delo u svakoj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Platon i Kant - saveti za dobar život

Filozofija, misli

Ivan Vuković

Počnimo od prvih pitanja: da li je za dobar život važnija pravda ili lična sreća? Može li nepravedan čovek biti srećan? Može li pravedan čovek biti nesrećan? I šta je uopšte pravda, i u čemu je sreća?Za ova pitanja kažemo da su prva zato što su, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.200,00 RSD

Količina:

Izabrana dela - sveti vladika Nikolaj Velimirović

Kultura, religija

Vladika Nikolaj Velimirović

Izabrana dela Svetog vladike Nikolaja Velimirovića sadrže sledeća dela: Omilije, Reči o svečoveku, Niče i Dostojevski, Religija Njegoševa i Šekspir Svečovek. Nikolaj Velimirović objavio je veliki broj književnih dela duhovne sadržine. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.101,00 RSD

Količina:

Krhkost dobrote

Filozofija, misli

Marta K. Nusbaum

Ova knjiga predstavlja istraživanje stanovišta o "moralnoj sudbini"; u njoj se ispituje osnovni etički problem da su mnogi vredni konstituenti dobrog života ranjivi na činioce koji su izvan kontrole ličnosti i postavlja pitanje kako to ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.090,00 RSD

Količina:

Tamni branitelji razuma

Filozofija, misli

Kristofer Vilis Gortner

U Tamnim braniocima razuma Kristofer Tindejl se bavi reputacijom sofista, njihovim teorijskim nazorima i praksom, kao i sofističkom argumentacijom kod Grka počev od V veka pre nove ere, pa sve do danas. On želi da doprinese rehabilitovanju ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.037,00 RSD

Količina:
Akcija

Rasprava o duši

Filozofija, misli

Aristotel

Aristotelovo shvatanje "duše" :"Duša se prevashodno sastoji u onome na temelju čega živimo, osećamo i mislimo. Zbog toga je duša pojam i forma, a ne materija i supstrat. Supstanciju, naime, kao što je rečeno, razumevamo trojako - kao formu, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.210,00 RSD Cena: 2.017,00 RSD Popust: 40.01%

Količina:

Večna filozofija - Philosophia Perennis

Filozofija, misli

Oldus Haksli

Jedno od konstantnih interesovanja Oldusa Hakslija, prisutno i u njegovim najranijim delima - interesovanje za filzofiju i mističnu religiju, rezultiralo je 1946-e godine raspravom VEČNA FILOZOFIJA (The Perennial Philosophy). On ovde, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Tertium organum

Filozofija, misli

P.D.Uspenski

Autor je ovo delo nazvao trećim kanonom mišljenja, ili logikom budućnosti. U pitanju je, naime, unio mistika umnog bića i objektivnog sveta, koje se postiže putem mističke logike. Prvi kanon mišljenja je Aristotelov Organon, drugi je Bekonov ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Rasprava o poretku

Filozofija, misli

Dragan R. Simić

Knjiga Rasprava o poretku profesora Dragana Simića može se s dobrim razlozima smatrati nekom vrstom pionirskog poduhvata! Simić upravo polazeći od suptilnog razlikovanja "prirodnog stanja" od "društvene determinacije", od protivstavljanja ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Prva filozofija

Filozofija, misli

Edmund Huserl

Pred nama su predavanja koja je Huserl držao 1923/24 Njihov značaj se pre svega sastoji u činjenici da je reč o prvom obuhvatnom delu koje za svoj predmet ima istoriju filozofije! Otuda ono predstavlja svojevrsni preokret u razvoju fenomenološke ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Od zatvorenog sveta do beskonačnog svemira

Filozofija, misli

Aleksandar Koire

Ovo je svakako najpoznatija Koireova knjiga! Manje tehnički intonirana od ostalih, ona je namenjena svima onima koje interesuje način na koji se tokom "naučnih revolucija" menjaju temelji same misli. Kakve ćemo sve duhovne transformacije, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Rasprave i matematički dokazi

Filozofija, misli

Galina Igorevna Ševcova

Za duhovno stanje jedne nacije, imajući na umu naučnu zajednicu ali i laike, od suštinske važnosti jeste dostupnost naučnih remek dela koja će večno ostati u nasleđu čovečanstva. Nauka nam je omogućila jedan sasvim novi pogled na svet, razotkrila ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Izbor iz filosofskih spisa

Filozofija, misli

Jan Patočka

Spisi sabrani u ovom tomu donose reprezentativni izbor delā jednog od najvećih fenomenologa izvan nemačkog kulturnog područja i jednog od najvećih slovenskih filosofa 20XX veka. Mišljenja Huserla i Hajdegera, ali uz mnoštvo odlučnih, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Veliki lanac bića

Filozofija, misli

Artur Lavdžoj

Ovo je delo koje bez sumnje predstavlja osnov svih istorijskih i filozofskih analiza XX veka! Od vremena kada je nastalo u formi predavanja, koja je autor držao na Harvardu 1932-te i 1933-te godine, steklo je reputaciju kamena temeljca "istorije ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Prostor, vreme, Zenon

Filozofija, misli

Miloš Arsenijević

Povodom Arsenijevićevih članaka objavljenih na engleskom i nemačkom jeziku u kojima su izložene najznačajnije ideje iz knjige "Prostor, vreme, Zenon", ordinarius filozofije Hans-Peter Schutt je napisao: "Opseg Arsenijevićevog dela ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Niče i moderna

Filozofija, misli

Trond Berg Eriksen

Voz je izleteo iz šina! Lokomotiva u naletu ruši fasadu zgrade! Grupica prolaznika začuđeno posmatra tu katastrofu! Odjek treska još im tutnji u ušima. Slika je zaista prikladna za korice jedne knjige o Ničeu, jer je "Niče" sinonim preobražaja, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Korpuskularna filozofija

Filozofija, misli

Mihail Lomonosov

Mihail Vasiljevič Lomonosov je naučnik i intelektualac ispred svoga vremena, ne samo u okvirima svoje rodne Rusije već i u okvirima evropske nauke. Ovo izdanje je posvećeno jednom od njegovih najznačajnijih doprinosa fizici i hemiji: upornom ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.980,00 RSD

Količina:

Utjeha filosofije

Filozofija, misli

Boetije

„O samome značaju ovoga dela,recimo toliko da filozofski duboko, ljudski potresno raspravlja o čovekovom odnosu prema prirodi i bogu, ljudskoj sudbini i sreći; istinskim i prividnim vrednostima; moralnoj uzvišenosti i izopačenosti; ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.935,00 RSD

Količina:
Akcija

Elegije

Filozofija, misli

Teognid

Sadržavajući gornja moralna-etička nečela, Teognidove eleegije drevnim Helenima su više od hiljadu i dve stotina godina služile kao etičko-politički trebnik,praktično uputstvo i vodič kroz svakodnevni život, zbog čega ni danas nisu ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.161,00 RSD Cena: 1.935,00 RSD Popust: 40%

Količina:
Akcija

O muzici

Filozofija, misli

Plutarh

Sa starohelenskog preveo, uvodnu studiju i komentare sačinio Marko Višić! Odnos muzike i poezije u drevnoj Heladi!

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.161,00 RSD Cena: 1.935,00 RSD Popust: 40%

Količina:
Akcija

O prirodi

Filozofija, misli

Heraklit

Fragmente sa starohelenskog preveo i komentare sačinio Marko Višić! Sačuvano je oko 130 fragmenata njegovog spisa O prirodi! Heraklit je stvorio upečatljivu filozofiju koja je oduvek bila izazov za tumače. Izražavao se u metaforama tako ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.161,00 RSD Cena: 1.935,00 RSD Popust: 40%

Količina:
Akcija

Odabrana filozofska djela

Filozofija, misli

Rene Dekart

Pravila za usmjeravanje duha - Rasprava o metodi pravilnog vođenja svoga uma i istraživanje istine u naukama - Istraživanje istine prirodnim svijetlom uma Rene Dekart je bio matematičar, filozof i naučnik čije je delo Geometrija postavilo ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.161,00 RSD Cena: 1.935,00 RSD Popust: 40%

Količina:

Enciklopedija citata

Filozofija, misli

Svetlana Mirčov, Silvija Luković-Bulat, Miroslava Luković

En­ci­klo­pe­di­ja ci­ta­ta do­no­si vi­še od 15000 ci­ta­ta raz­vr­sta­nih u 540 pred­met­nih od­red­ni­ca! Ve­o­ma ši­rok iz­bor ci­ta­ta – afo­ri­zmi, apof­teg­me, po­slo­vi­ce, sen­ten­ci­je, iz­re­ke, mak­si­me, slo­bod­ne ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.925,00 RSD

Količina:

Nad prepiskom Martina Hajdegera 1-2

Filozofija, misli

Danilo Basta

Kada se sve uzme u obzir: Hajdegerova veličina i položaj u savremenoj filozofiji, rang i značaj njegovih partnera u prepisci, dužina njenog trajanja, najzad (ali ne i najmanje važno) krupna, prelomna, dalekosežna, jezovita i krvava zbivanje ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.870,00 RSD

Količina: