Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Istorija filozofije

Filozofija, misli

Vilhelm Vindelband

Prvo srpsko izdanje izašlo u biblioteci "Temelji" sa dodatkom filozofije u XX veku

Količina:
Naslov je nedostupan

O lepom

Filozofija, misli

Fridrih Johan Šiler

Poznatim raspravama 0 Ijupkosti, 0 estetskom vaspitanju čoveka, 0 najvnoj i sentimentalnoj književnosti, Šiler je ušao u istoriju nemačke i svetske poetike.

Količina:
Naslov je nedostupan

Blago mudrosti

Filozofija, misli

Stojan Ristić

Postoje ljudi kojima nije dato da blagoslove svet nekom velikom stvaralačkom idejom, niti se nadaju da će ih potomstvo nešto posebno pamtiti i hvaliti! Ali, istovremeno, oni pripadaju onom većem delu čovečanstva, bezimenom i bezličnom, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Čemu sve ovo?

Filozofija, misli

Stojan Ristić

Razmišljajući o životu, njegovoj zamršenosti i o čudnoj zbrci ljudskih odnosa, mnogi ljudi su barem jednom postavili ovo pitanje. Ima o tome mudrih izreka, ima u svakom vremenu poneka misao, duhovita ili ozbiljna, koja svedoči o tome kako ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Damapada

Filozofija, misli

Dragan Janeković

Damapada - knjiga Budinih izreka, autora Dragana Janekovića, popunjava u našoj kulturi značajnu prazninu, predstavljajući nam po prvi put u prevodu sa Palija, jezika teravada budizma, jedan od velikih tekstova svetske književnosti i ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Misli

Filozofija, misli

Marko Aurelije

Ova knjiga je niz misli Marka Aurelija o srećnom i uspešnom životu; za razliku od većine dela stoičke filozofije, može biti zanimljiva i običnom čitaocu i obezbediti mu svojevrstan "model za život". Ona vam može pomoći u rešavanju svakodnevnih ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Aristotel za početnike

Filozofija, misli

Rupert Vudfin, Džudi Grouvs

Po sadržaju odlična početnica posvećena je životu, radu, te filozofskim pogledima i idejama Aristotela. Izuzetno je korisna, vanserijski dobro napisana i koncipirana. Dragocena je svima koji ponešto žele da saznaju o ovom gorostasu, ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Kapija filozofa

Filozofija, misli

Robert Cimer

Mnoga klasična filozofska dela, na primer Kantova Kritika čistog uma ili Ničeova knjiga Tako je govorio Zaratustra, spadaju u opšteljudsku kulturnu baštinu i ispunjavaju police biblioteka širom sveta, a ipak ih mnogi nikada nisu pročitali. ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Jung, sinhronicitet i ljudska sudbina

Filozofija, misli

Ajra Progof

Knjiga predstavlja lucidno istraživanje jednog od osnovnih pojmova Jungovih proučavanja onostranog - sinhroniciteta; sinhronicitet ili "značajna slučajnost" se dešava kada se dva ili više događaja, svaki sa svojom vlastitom uzročnošću ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Feng šui - Leteća zvezda

Filozofija, misli

Lilijan Tu

U novoj knjizi, Lilijan Tu neverovatno detaljno i jednostavno objašnjava kako svako od nas može da upotrebi moćnu formulu feng šui metoda i postane majstor ove drevne veštine. Mnogi priznati feng šui majstori smatraju feng šui kompas "leteće ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Istorija srpske filozofije

Filozofija, misli

Slobodan Žunjić

Ovo je do sada najbolja i najcelovitija istorija srpske folozofije, obuhvata period od opismenjavanja Srba u srednjem veku do kraja XX veka! Autor je na osnovu višedecenijskog proučavanja srpske filozofije načinio pomake u poznavanju ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Šotova originalna svaštara

Filozofija, misli

Ben Šot

Nemoguće ju je pročitati odjedanput, ali je i potpuno nemoguće ispustiti je iz ruku – Šotova originalna svaštara jedinstvena je zbirka čudesnih trivijalnosti. Koja druga knjiga može da se pohvali time što joj indeks sadrži podatke u vezi ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Fizika i metafizika

Filozofija, misli

Verner Hajzenberg

Knjiga koja je pred čitaocem duhovna je ispovest jednog od najznačajnijih stvaraoca modernih predstava o strukturi neorganskog sveta! Ona razmatra širok krug pitanja i poseduje dragocenosti izvornog dokumenta! Uvek, tj i kada analize ...

Količina:
Naslov je nedostupan

O duhu zakona

Filozofija, misli

Šarl Monteskje

Narodna suverenost je sinonim za demokratiju, koja, u uzem smislu, znaci politicki sistem u kojem vlada vecina u ime vecine! Tu misao nalazimo u Duhu zakona Sarla Monteskjea, koji je mudro zakljucio »Kada narod ima suverenu moc, onda je to ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Knjiga o filozofu

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Pošto niko u njegovo vreme nije, po Ničeovim rečima, znao na šta liči dobra knjiga, zamislio je da napravi Knjigu o filozofu. Ipak, nije stigao da to uradi, ali iz tog projekta ostali su prilozi o odnosu filozofije i umetnosti, kao i filozofije ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Semelvajs

Filozofija, misli

Luj Ferdinan Selin

Prihvaćen kao pisac jednog velikog romana (Putovanje na kraj noći) i odbačen kao pisac jednog velikog pamfleta (Bagatele za jedan pokolj), Luj-Ferdinand Selin predstavlja onu raspomamljenu, gnevnu i raspetu generaciju pisaca ovoga veka ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Novi ogledi o ljudskom razumu

Filozofija, misli

Gotfrid Vilhelm Lajbnic

Lajbnic je verovao u "urođene ideje", suprotno od Loka, i to svoje shvatanje izneo u delu Novi ogledi o ljudskom razumu (1704-1765), čime će u narednim stolećima biti naznačen put transcendentalnog idealizma (Kant), odnosno Hegelova dijalektika. ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Latinski citati - II izdanje

Filozofija, misli

Albin Vilhar

Zbirka sentencija, poslovica, izreka, koje obuhvataju vreme od III veka pre nove ere, do druge polovine XIX veka.

Količina:
Naslov je nedostupan

Filosofija nauke

Filozofija, misli

Filip Frank

Naizgled paradoksalna kombinacija ozbiljne snage i laganog stila učinila je profesora Franka uticajnim i voljenim učiteljem nebrojenih čitalaca i studenata širom celog sveta. U spisima koji se protežu kroz gotovo šezdeset godina profesor ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Tako je govorio Niče

Filozofija, misli

Fridrih Niče

U ovoj knjizi su sakupljene originalne i podsticajne ideje velikog mislioca! Ničeova originalnost u tretmanu klasičnih žanrova, ostavila je neizbrisiv trag u modernom mišljenju.

Količina:
Naslov je nedostupan

Biseri o ljubavi, ženi i braku

Filozofija, misli

Stevan Krstec Starčinski

Čitajući ove misli imaćete neodoljiv utisak da je i Vama nešto slično palo na pamet ili bilo "na vrh jezika" a niste zabeležili! Ne tugujte, tu je ova knjiga da Vas podseti na ta razmišljanja. "Ljubav je kao rat: započneš kad želiš, a završiš ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Eristička dijalektika

Filozofija, misli

Artur Šopenhauer

Šopenhauer uzima dijalektiku u njenom prvobitnom značenju kao veštinu raspravljanja, vođenje rasprave, disputa, diskusije, razgovora ili dijaloga, pogotovo filozofskog razgovora, u kojem se ispituju neki pojam ili stvar sa različitih ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Iz sna ka čemu?

Filozofija, misli

Ištvan Kaić

"Pošto je u ovoj knjizi reč o filozofskom pristupu Žaku Lakanu i njegovoj verziji Frojdove psihoanalize, razumljivo bi bilo da je, ako smo laici, čitamo s priličnim poteškoćama u pogledu razumevanja! Ali, uz Frojda i Lakana, tu je kao nepresušni ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Manifest Žižek

Filozofija, misli

Željko Simić

Obimnu polemičku raspravu "Manifest Žižek", Željko Simić je posvetio rasvetljavanju filozofskih stanovišta Slavoja Žižeka, slovenačkog filozofa, koga svrstavaju među najuticajnije mislioce savremenog doba.

Količina:
Naslov je nedostupan

Samovolja predstavlja zadovoljstvo

Filozofija, misli

Herman Hese

Najbolja zbirka eseja, misli i poezije velikog nemačkog nobelovca Hermana Hesea! Ratove vode i mravi, države imaju i pčele. Tvoja duša traži druge puteve i tu gde je uskraćena, ne može procvetati sreća. Hese Ka­da ne­ko či­ta tekst či­ji ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Aristotelova Politika

Filozofija, misli

Otfrid Hefe

Aristotelova Politika je delo koje zasniva političku filozofiju, ona je prva sistemska rasprava o državi, njenom ustavu i njenim ekonomskim osnovama; pošto je analizirao pojam vlasti, Aristotel razvija tezu prema kojoj je čovek po prirodi ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Rano hrišćanstvo i grčka paideja

Filozofija, misli

Verner Jeger

Ova knjiga, poslednje delo svetski znamenitog naučnika, postala je klasična; ona pruža izvanredan pregled ogromnog istorijskog procesa pomoću kojeg je hrišćanstvo helenizovano, a helenska civilizacija postala hristijanizovana. ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Istorija sreće

Filozofija, misli

Darin Mekman

Pišući poveliku i ambicioznu knjigu o sreći (sa svim, razumljivim, ograničenjima), Mekman se našao u nezavidnoj ulozi nekoga ko sreću definiše, istražuje je u prošlosti, prepoznaje u sadašnjosti! A nju je tako teško uhvatiti. No njegova ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Tišina dokolice

Filozofija, misli

Ratko Božović

Autor je desetine i desetine kulturoloških i antropoloških tema, u sažetoj formi, obradio i prevrednovao! U ovoj knjizi se neposrednije određuju i pojmovi:

Količina:
Naslov je nedostupan

Zanimljiva vremena, nemirna vremena, prva sveska

Filozofija, misli

Lešek Kolakovski

Zbignjev Mencel je poljski prozni pisac, kritičar, priređivač tekstova Lešeka Kolakovskog! Još pre osamnćst godina došao je na ideju da sa njim napravi intervju reku. Pitanja i odgovori tog neobičnog "razgovora" obuhvataju pre svega pogled ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Dvadeset sterijinih rečenica

Filozofija, misli

Radomir Putnik

U ovom kratkoj ali nesvakidašnjem ogledu, Radomi Putnik se još jednom vrato Sterijinoj najubojitijoj komediji "Rodoljupci", koja je "jedna od najvećih osuda lažnog i sumanutog rodoljublja". Ovaj zbir eseja je čitanje Sterjinog testamentarnog ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Ateološka rasprava

Filozofija, misli

Mišel Onfre

Ateološka rasprava prodata je u više od dvesta hiljada primeraka! Prevodi se na desetine drugih jezika! Onfre je napustio državno obrazovanje i osnovao Narodni univerzitet u Kanu (Normandija) i u drugim francuskim gradovima, na kojim besplatnu ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Filozofski testament

Filozofija, misli

Feliks Raveson

Filozofski testament je istinska sinteza misli zaboravljenog, pa otkrivenog i danas sve prisutnijeg filozofa (1813–1900), čija rasprava O navici, iz pera istog prevodioca, već postoji na srpskom jeziku (u izdanju Glasnika, 2011). Delo ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Rođenje tragedije

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Po­sto­ja­nje sve­ta je oprav­da­no je­di­no estet­skim fe­no­me­nom.

Količina:
Naslov je nedostupan

Doručak sa Sokratom

Filozofija, misli

Robert Rouland Smit

Crpeći ideje iz filozofije, psihologije, književnosti i politike, Robert Rouland Smit nam objašnjava što bi najveći svjetski mislioci rekli o našim svakodnevnim aktivnostima, od odlaska na posao i u teretanu preko gledanja televizije ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Utopija

Filozofija, misli

Tomas Mor

Opisujući idealnu zemlju, Mor je pribegao književnoj vrsti romana prvenstveno da bi slobodnije raspravljao o kontraverznim društvenim i političkim pitanjima! Utopija se može shvatiti kao idealizovano društvo ali i kao jetka satirična ...

Količina:
Naslov je nedostupan