Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Pod jezikom, nad govorom

Filozofija, misli

Biljana Mičić

Ljudi koji se bave eseističkom književnošću uglavnom su se zatvorili u svoje sobe, pišu, objavljuju negde ili ne objavljuju, ćute i treba ih pronaći. Ovom rečenicom istoričar književnosti i profesor Jovan Pejić dočarava nezavidan položaj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Ogledi o samosvesti književnosti

Filozofija, misli

Goran Milenković

Ljudi koji se bave eseističkom književnošću uglavnom su se zatvorili u svoje sobe, pišu, objavljuju negde ili ne objavljuju, ćute i treba ih pronaći. Ovom rečenicom istoričar književnosti i profesor Jovan Pejić dočarava nezavidan položaj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Ogledi o književnoj teoriji

Filozofija, misli

Boško Tomašević

"Ljudi koji se bave eseističkom književnošću uglavnom su se zatvorili u svoje sobe, pišu, objavljuju negde ili ne objavljuju, ćute i treba ih pronaći." Ovom rečenicom istoričar književnosti i profesor Jovan Pejić dočarava nezavidan položaj ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Dnevnik glasova

Filozofija, misli

Aleksandar B. Laković

Kritike i eseji o najznačajnijim knjigama srpske pesničke produkcije u sezonama 2008/2009. - U današnjoj poeziji jasno je progovorio bol i pojedinca i kolektiva. I opravdan strah. I osećanje opšte ugroženosti i beznađa. I ironija, kao ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:
Akcija

Rasprava o duši

Filozofija, misli

Aristotel

Aristotelovo shvatanje "duše" :"Duša se prevashodno sastoji u onome na temelju čega živimo, osećamo i mislimo. Zbog toga je duša pojam i forma, a ne materija i supstrat. Supstanciju, naime, kao što je rečeno, razumevamo trojako - kao formu, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 1.210,00 RSD Cena: 2.017,00 RSD Popust: 40.01%

Količina:

Utjeha filosofije

Filozofija, misli

Boetije

„O samome značaju ovoga dela,recimo toliko da filozofski duboko, ljudski potresno raspravlja o čovekovom odnosu prema prirodi i bogu, ljudskoj sudbini i sreći; istinskim i prividnim vrednostima; moralnoj uzvišenosti i izopačenosti; ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.935,00 RSD

Količina:

O krajnjim životnim svrhama

Filozofija, misli

Oto Vajninger

"Vrednost ove knjige i zadovoljstvo što je imamo nalazim u sledećem: 1) Stalna aktuelnost tema kojima se Oto Vajninger bavi u ovoj knjizi, a to su u prvom redu psihološko-metafizičke 2) Skoro apsolutna originalnost nekih misli mladog austrijskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 605,00 RSD

Količina:

Filosofija nauke

Filozofija, misli

Filip Frank

Naizgled paradoksalna kombinacija ozbiljne snage i laganog stila učinila je profesora Franka uticajnim i voljenim učiteljem nebrojenih čitalaca i studenata širom celog sveta. U spisima koji se protežu kroz gotovo šezdeset godina profesor ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Latinski citati - II izdanje

Filozofija, misli

Albin Vilhar

Zbirka sentencija, poslovica, izreka, koje obuhvataju vreme od III veka pre nove ere, do druge polovine XIX veka.

Količina:
Naslov je nedostupan

Novi ogledi o ljudskom razumu

Filozofija, misli

Gotfrid Vilhelm Lajbnic

Lajbnic je verovao u "urođene ideje", suprotno od Loka, i to svoje shvatanje izneo u delu Novi ogledi o ljudskom razumu (1704-1765), čime će u narednim stolećima biti naznačen put transcendentalnog idealizma (Kant), odnosno Hegelova dijalektika. ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Semelvajs

Filozofija, misli

Luj Ferdinan Selin

Prihvaćen kao pisac jednog velikog romana (Putovanje na kraj noći) i odbačen kao pisac jednog velikog pamfleta (Bagatele za jedan pokolj), Luj-Ferdinand Selin predstavlja onu raspomamljenu, gnevnu i raspetu generaciju pisaca ovoga veka ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Putokazi duha

Filozofija, misli

Vladeta Jerotić

Ova knjiga је nastavak ranije objavljene knjige "Adrese vremena" u којој se autor Vladeta Jerotić osvrnuo na mislioce i umetnike koji su na njega uticali. Sadržaj: Uvod, Autori pre Hrista, Autori posle Hrista od II-VII veka, Autori od XI-XX ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 770,00 RSD

Količina:

Biseri mudrosti

Filozofija, misli

Jasmina Puljo

Strpljivim radom, uz mnogo ljubavi i dobrog ukusa, svoje životno iskustvo i opredjeljenje Jasmina Puljo je izrazila u svojoj knjizi "Biseri mudrosti". Mnogo toga što je ikada i nekad rečeno i zapisano, što je lepo, istinito i mudro, Jasmina ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Traktat o pravilnom piću vina & Pantagruelovsko predskazanje

Filozofija, misli

Fransoa Rable

Izvorna verzija Traktata o pravilnom piću vina zauvek je izgubljena! Pre nego što će iščeznuti, Traktat je, izgleda, preveden na nemački! Onda je i taj prevod postao nedostupan! Srećom, najverovatnije na osnovu nemačke verzije, izvesni ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 330,00 RSD

Količina:

Ecce homo

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Poslednja knjiga koju će Niče, u dramatičnim okolnostima, napisati (1888) samo nekoliko nedelja pre svog konačnog sloma, a koja će prvi put biti objavljena tek 1908-me! Zagonetno delo, jer niko takvo nije stvorio o sebi kao osobenu intelektualnu ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 517,00 RSD

Količina:

Knjiga o filozofu

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Pošto niko u njegovo vreme nije, po Ničeovim rečima, znao na šta liči dobra knjiga, zamislio je da napravi Knjigu o filozofu. Ipak, nije stigao da to uradi, ali iz tog projekta ostali su prilozi o odnosu filozofije i umetnosti, kao i filozofije ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Strah od malih brojeva - ogled o geografiji gneva

Filozofija, misli

Ardžun Apaduraj

Strah od malih brojeva govori o masovnom nasilju motivisanom kulturnim razlikama; i ima sledeća poglavlja: - Od etnocida do ideocidi - Civlizacija sukoba - Globalizacija i nasilje - Strah od malih brojeva - Naši teroristi, mi sami - Globalizacija ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Iz Platonove filozofije

Filozofija, misli

Irina Deretić

Irina Deretić,rođena je 1969, docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu! Predavala je i na Fridrih Šiler univerzitetu u Jeni. Pored sedamdesetak radova na srpskom,engleskom i nemačkom jeziku,objavila je ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Istorija ljudske gluposti

Filozofija, misli

Pol Tabori

"Svestan sam da ova knjiga stiže kasno, mada za temu nikad prekasno! Videćete koliko gluposti nekad bude i zabavna, ali su njene posledice uvek strašne, jer glupost boli, samo ne glupana nego druge ljude. Glupost je tragedija svetskih razmera! ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Sabrana dela - Huan Rulfo

Filozofija, misli

Huan Rulfo

Huan Rulfo je rekao, ili se priča da je rekao, da imena za svoje likove nalazi čitajući natpise nadgrobnih spomenika po grobljima u Halisku; sa sigurnošću se može kazati samo to da ne postoje imena koja toliko pristaju onima koji ih nose kao što ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 559,00 RSD

Količina:

O duhu zakona

Filozofija, misli

Šarl Monteskje

Narodna suverenost je sinonim za demokratiju, koja, u uzem smislu, znaci politicki sistem u kojem vlada vecina u ime vecine! Tu misao nalazimo u Duhu zakona Sarla Monteskjea, koji je mudro zakljucio »Kada narod ima suverenu moc, onda je to ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Pojedinac i univerzum

Filozofija, misli

Ernesto Sabato

Sabatovi eseji predstavljaju "pokušaje" da se u sred XX veka ponovi renesansni poduhvat, njegovo bavljenje i naukom, i književnošću, i slikarstvom, pa i filozofijom, primoravaju ga – i sam će u jednom eseju doći do sličnog zaključka – da se ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 462,00 RSD

Količina:

Fizika i metafizika

Filozofija, misli

Verner Hajzenberg

Knjiga koja je pred čitaocem duhovna je ispovest jednog od najznačajnijih stvaraoca modernih predstava o strukturi neorganskog sveta! Ona razmatra širok krug pitanja i poseduje dragocenosti izvornog dokumenta! Uvek, tj i kada analize ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Priča o utopijama

Filozofija, misli

Luis Mamford

Prica o utopijama je mozda najoriginalnije zamisljena studija utopijskog fenomena koja je do sada napisana! Posle nacelnih i detaljnih razmatranja najvaznijih dela klasicne utopijske literature, Mamford pomera fokus na 'drustvene ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Šotova originalna svaštara

Filozofija, misli

Ben Šot

Nemoguće ju je pročitati odjedanput, ali je i potpuno nemoguće ispustiti je iz ruku – Šotova originalna svaštara jedinstvena je zbirka čudesnih trivijalnosti. Koja druga knjiga može da se pohvali time što joj indeks sadrži podatke u vezi ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Priručnik Epiktetov

Filozofija, misli

Flavije Arijan

Svrha života na koju čoveka upućuje njegova priroda, i kojoj Epiktet uči, jeste sloboda! Epiktet (oko 55 - 135-te nove ere), oslobođeni rob koji je živeo u domu Neronovog i Domicijanovog zapovednika, uz rimskog cara Marka Aurelija najpoznatiji ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 359,00 RSD

Količina:

S one strane dobra i zla / Genealogija morala II izdanje

Filozofija, misli

Fridrih Niče

Nikad dovoljno razlučena borba dobra i zla! Dva vrhunska Ničeova filozofska dela u jednoj knjizi! "Čovek mora samog sebe izložiti iskušenjima kako bi video da je predodređen za nezavisnost i naređivanje; a to valja pravo­vremeno učiniti! ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Zora II izdanje

Filozofija, misli

Fridrih Niče

U ovoj knjizi čovek nalazi na poslu „podzemnika", bušača, kopača, podrivača! Čovek ga vidi, pod pretpostav­kom da ima oči za takav dubinski rad, kako lagano, smi­šljeno, s blagom neumoljivošću kroči napred, da se ne bi suviše pojavljivala ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Nauči da živiš

Filozofija, misli

Lik Feri

"Izložiću ti istoriju filozofije! Naravno ne celu, ali ipak njenih pet blistavih trenutaka! U svakom poglavlju daću ti primer jedne ili dve velike vizije sveta, vezane za određeno vremensko razdoblje, tako da ćeš moći, ukoliko budeš želeo, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 699,00 RSD

Količina:

Istorija srpske filozofije

Filozofija, misli

Slobodan Žunjić

Ovo je do sada najbolja i najcelovitija istorija srpske folozofije, obuhvata period od opismenjavanja Srba u srednjem veku do kraja XX veka! Autor je na osnovu višedecenijskog proučavanja srpske filozofije načinio pomake u poznavanju ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Feng šui - Leteća zvezda

Filozofija, misli

Lilijan Tu

U novoj knjizi, Lilijan Tu neverovatno detaljno i jednostavno objašnjava kako svako od nas može da upotrebi moćnu formulu feng šui metoda i postane majstor ove drevne veštine. Mnogi priznati feng šui majstori smatraju feng šui kompas "leteće ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Pohvala sporosti

Filozofija, misli

Karl Onore

Kako jedan svetski pokret prkosi kultu brzine! Cenim što Onore naglašava odgovornost za učinjeni izbor! On ne predlaže da jednu krajnost (brzinu) zamenimo drugom (sporost)! Upravo suprotno, knjiga nudi široku lepezu mogućih izbora. Na ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 825,00 RSD

Količina:
Akcija

Stripologikon

Filozofija, misli

A. Doxiadis, C. H. Papadimitriou

Ovaj inovativni roman u stripu temelji se na ranom životu briljantnog filozofa Bertranda Russella i njegovoj strastvenoj potrazi za istinom. Opterećenog obiteljskim tajnama, nesposobnog utažiti mladenačku znatiželju, Russella opsjeda ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Naša cena: 2.599,00 RSD Cena: 3.500,00 RSD Popust: 25.74%

Količina:

Jung, sinhronicitet i ljudska sudbina

Filozofija, misli

Ajra Progof

Knjiga predstavlja lucidno istraživanje jednog od osnovnih pojmova Jungovih proučavanja onostranog - sinhroniciteta; sinhronicitet ili "značajna slučajnost" se dešava kada se dva ili više događaja, svaki sa svojom vlastitom uzročnošću ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Mistička fabula XVI-XVII vek

Filozofija, misli

Mišel de Serto

Životno delo višestranog istraživača bez premca: analiza hrišćanske mistike u XVI i XVII veku i, istovremeno, besprekorna demonstracija transdisciplinarne istoriografije.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 990,00 RSD

Količina:

Vladalac

Filozofija, misli

Nikolo Makijaveli

Napisan u jednom dahu, "Vladalac" je postao delo za sva vremena koje upečatljivo pokazuju u šta se sve, pod raznim izgovorima, pretvara politička moć. Tu je opisan smisao politike i tehnike koji dočarava renesansu, ali sve što je rečeno tada ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 621,01 RSD

Količina: