Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Iz sna ka čemu?

Filozofija, misli

Ištvan Kaić

"Pošto je u ovoj knjizi reč o filozofskom pristupu Žaku Lakanu i njegovoj verziji Frojdove psihoanalize, razumljivo bi bilo da je, ako smo laici, čitamo s priličnim poteškoćama u pogledu razumevanja! Ali, uz Frojda i Lakana, tu je kao nepresušni ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Od Internacionale do komercijale

Filozofija, misli

Zoran Janjetović

Knjiga govori o razvoju popularne kulture u socijalističkoj Jugoslaviji od prvih godina posle Drugog svetskog rata, kada se ona razvijala pod sovjetskim uticajem, do kasnijeg razvoja koji je gotovo potpuno bio pod zapadnim, naročito američkim ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Estetika

Filozofija, misli

Nikolaj Hartman

Estetika spada u najznačajnija dela savremene literature iz te oblasti! Za nju bi se moglo reći da čini poslednji sastavni deo sistema filozofije ovog neumornog radnika kome nije izmakla skoro nijedna filozofska disciplina. To je razlog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.705,00 RSD

Količina:

Eristička dijalektika

Filozofija, misli

Artur Šopenhauer

Šopenhauer uzima dijalektiku u njenom prvobitnom značenju kao veštinu raspravljanja, vođenje rasprave, disputa, diskusije, razgovora ili dijaloga, pogotovo filozofskog razgovora, u kojem se ispituju neki pojam ili stvar sa različitih ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Humanost stranog čoveka

Filozofija, misli

Dragan Prole

Ukupnu fenomenološku raspravu o stranom možemo posmatrati i kao značajnu epizodu u povesti transcendentalne filozofije! Pratimo li povesne niti transcendentalnog filozofiranja, uočićemo sve odlučnije tendencije ka samoprevladavanju. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.650,00 RSD

Količina:

Pitagorin život

Filozofija, misli

Jamblih

Od razumnih bića jedno je Bog, drugo čovek, a treće kao Pitagora! Jamblinovo prikazivanje Pitagorinog života otkriva veličinu ovog genija. Pi­ta­go­ra je an­tič­ki grč­ki ma­te­ma­ti­čar, na­uč­nik, astr­nonom i fi­lo­zof, osni­vač ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 506,00 RSD

Količina:

Umetnost utopije

Filozofija, misli

Boris Jefimovič Grojs

Boris Grojs, jedan od najboljih postmodernih teoretičara, bavi se staljinističkom umetnošću kao vidom integralnog umetničkog dela, što je bila još Vagnerova ideja.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Predavanje o predavanju

Filozofija, misli

Pjer Burdije

"Ne idući tako daleko da sa Dirkemom kažem "Društvo je čoveku bog", ja bih rekao, bog za čoveka nije ništa drugo do društvo. Ono što se očekuje od boga se zapravo dobija isključivo od društva, koje jedino ima moć da posveti, da istrgne izvan činjeničkog, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 295,00 RSD

Količina:

Ljubavne poruke - knjiga u obliku srca

Filozofija, misli

Slađana Perišić

Prvi put kod nas - knjiga u obliku srca! U ovoj zanimljivoj zbirci ljubavnih poruka sigurno ćete pročitati neku koja će vam se posebno dopasti i kojom ćete nekoga obradovati... Možete je sačuvati samo za sebe ili je poslati nekome koga volite. ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Prokletstvo nacije

Filozofija, misli

Miloš Bogdanović

Potreba za kultom ličnosti ima svoje korene u čovekovoj ličnoj neodgovornosti, u neodraslosti njegove ličnosti, kada on svesno ili nesvesno traži da neko drugi umesto njega samog misli i odlučuje. Čoveka čine odgovornim razum, savest i ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Tako je govorio Njegoš

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Biblioteka "Tako su govorili"! U ovoj knjizi su sakupljene neke od nezaobilaznih misli velikog pesnika.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Tako je govorio Balzak

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Biblioteka "Tako su govorili"! U ovoj knjizi pronaći ćete izbor Balzakovih misli o najrazličitijim fenomenima ljudskog života.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Tako je govorio Šekspir

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Biblioteka "Tako su govorili"! U ovoj knjizi su sakupljene mudre i podsticajne misli najvećeg dramatičara svih vremena.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Tako je govorio Čehov

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Biblioteka "Tako su govorili"! Toplina mudrosti koja zrači iz Čehovljevog dela, vidljiva je u brevijaru misli koji donosi ova knjiga.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Misli za sva vremena

Filozofija, misli

Slavko Ivanović (priredio)

Misli najvećih umova čovečanstva, sortirane po temama na koje su govorili! Preko tristapedeset tema je poređano po abecednom redu.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Matematički principi prirodne filozofije

Filozofija, misli

Isak Njutn

Isak Njutn predstavlja jednu od najvećih ličnosti u istoriji nauke! Njegovo delo Matematički principi prirodne filozofije postavilo je temelje klasične mehanike, a poslužilo je i kao primer za nastanak i razvoj drugih modernih fizičkih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.750,00 RSD

Količina:

Ljubavni citati - knjiga u obliku srca

Filozofija, misli

Slađana Perišić

Po prvi put kod nas - knjiga u obliku srca! U ovoj prelepoj zbirci najlepših ljubavnih citata sigurno ćete pročitati neku misao koja će vam se posebno dopasti... Možete je sačuvati samo za sebe ili je podelite sa nekim koga volite. Serijal ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Latinski citati

Filozofija, misli

Dragica Ivanović (priredila)

"Neobična je sudbina latinskog jezika, širio se sa širenjem imperije koja ga je stvorila, ali njena propast nije uzrokovala i njegov kraj; bio je službeni i verski jezik većeg dela civilizovane Evrope i mnogo vekova nakon propasti Rimskog ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 660,00 RSD

Količina:

Razlika i ponavljanje

Filozofija, misli

Žil Delez

Ponavljanje nije opštost; ponavljanje se moraučiti od opštosti na više načina; neugodna je svaka formula koja implicira njihovo stapanje: kao kad kažemo da dve stvari liče kao dve kapi vode, ili kad utvrdimo "postoji samo nauka o opštem" ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 2.954,00 RSD

Količina:

Niče I i II tom

Filozofija, misli

Martin Hajdeger

"Ono što se hoće ovim ciklusom predavanja jeste, dakle, nešto vrlo jednostavno i sasvim preliminarno! Ovaj ciklus treba da dâ smernice za pitalačko promišljanje Ničeove osnovne misli... Kada pokušavamo da mislimo osnovnu misao, svaki ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 9.065,00 RSD

Količina:

Najlepše ljubavne priče

Filozofija, misli

Dragica Ivanović (priredila)

Nije li čudno videti u svet samo jedno biće, imati u svesti samo jednu misao, u srcu jednu želju, na usnama samo jedno ime, ime koje neprestano navire, kao voda u izvoru, iz dubine duše, koje se penje na usne i koje se izgovara, ponavlja, šapuće ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 748,00 RSD

Količina:

Vladalac

Filozofija, misli

Nikolo Makijaveli

Kad je reč o umešnosti vladanja, ovo nezaobilazno delo bilo je i ostalo neprevaziđeno! Postalo je pojam! Delo nastalo na velikom raskršću istorije, kada se odlučno odbacuje srednjovekovno metafizičko učenje i usvajaju empirički metodi ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 275,00 RSD

Količina:

Misli za svaki dan

Filozofija, misli

Dušan Ubović

Mane ovakvih knjiga su poznate! Iz iste knjige neko će izabrati jednu misao, neko drugu! Sa nekim razmišljanjima sigurno se mnogi neće složiti! Neki čak smatraju da su ovakve zbirke opasne, jer nude rešenja. Prednosti su sve ostalo. Zbirka ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 275,00 RSD

Količina:

Metafizika polne ljubavi o ženama

Filozofija, misli

Artur Šopenhauer

Artur Šopenhauer (1799-1860), rođen u Dancingu, obrazovao se u Francuskoj i Britaniji; Studirao u Getingenu i Berlinu; Doktorirao i predavao u Berlinu a 1831. se povukao. Živeo u Frankfurtu. Njegovo najvažnije filozofsko delo Svet kao ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 220,00 RSD

Količina:

Biseri o ljubavi, ženi i braku

Filozofija, misli

Stevan Krstec Starčinski

Čitajući ove misli imaćete neodoljiv utisak da je i Vama nešto slično palo na pamet ili bilo "na vrh jezika" a niste zabeležili! Ne tugujte, tu je ova knjiga da Vas podseti na ta razmišljanja. "Ljubav je kao rat: započneš kad želiš, a završiš ...

Količina:
Naslov je nedostupan

Antihrist

Filozofija, misli

Fridrih Niče

U ovom poznom i žestoko moduliranom Ničeovom radu, koji je bio i ostao takoreći filozofska eksplozija, manje je u pitanju Hristos koliko samo hrišćanstvo u kojem će mislilac videti iluziju koja nas odvodi od stvarnosti. Ta moć obmane će, po ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 275,00 RSD

Količina:

Dela ljubavi

Filozofija, misli

Seren Kjerkegor

nekoliko hrišćanskih razmatranja u obliku beseda Jedan od najvažnijih i poslednjih Kirkegorovih radova, prvi put na srpskom jeziku, predstavlja duboko ispitivanje ljudskog srca u kojem „otac egzistencijalizma“ uvodi čitaoca u najskrovitije ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.320,00 RSD

Količina:

Što bi reko moj đed Tomo - sve sama istina

Filozofija, misli

Budimir Vuletić

Misli i izreke...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

O delovima životinja

Filozofija, misli

Aristotel

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 1.650,00 RSD

Količina:

Kratka rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći

Filozofija, misli

Baruh Spinoza

KRATKA RASPRAVA O BOGU, ČOVEKU I NJEGOVOJ SREĆI NASLOV JE HOLANDSKE VERZIJE, INAČE IZGUBLJENOG LATINSKOG ORIGINALA, RUKOPISA DELA, DVADESETPETOGODIŠNJEG SPINOZE. Koju je sačinio izvesni amsterdamski hirurg, ali je postala dostupna ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 440,00 RSD

Količina:

Tajna učenja svih epoha

Alternativna učenja

Menli Palmer Hol

Enciklopedijski pregled masonske, hermetičke, kabalističke i rozenkrojcerske simboličke filozofije u obliku interpretacije tajnih učenja sadržanih u ritualima, alegorijama i misterijama svih epoha. Jedno od najcenjenijih i najučenijih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 8.250,00 RSD

Količina:

Etika u inženjerstvu

Filozofija, misli

Majkl V. Martin, Ronald Šincinger

Autori u ovoj studiji istražuju teme i probleme koji konstituišu normativnu (vrednosnu) perspektivu inženjerstva i inženjerske etike. Inženjerski projekti su društveni eksperimenti koji istovremeno generišu nove mogućnosti i nove ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 957,00 RSD

Količina:

Etika objašnjena svima

Filozofija, misli

Rože-Pol Droa

Svi govore o etici! Poslovna, sportska, etika medija, medicinska etika! Ovaj pojam postoji i u svakodnevnom životu. Njegov smisao međutim često je nejasan. Da li je to, jednostavno, moral? Ili stvaranje novih pravila? I ko o tome razmišlja? ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 495,00 RSD

Količina:

Od filozofije do književnosti

Filozofija, misli

Ilija Marić

U samoj književnosti postoji misaona supstanca koja ne samo da može biti podsticajna za folosofiju nego se može razumeti i kao način iznošenja određenih filosofema, kako su to već uverljivo demonstrirali filozofi egzistencije. U tom pogledu, ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 550,00 RSD

Količina:

Svetovi Alena Badjua

Filozofija, misli

Vladimir Tasić

Vladimir Tasić, matematičar, prati razvoj Badjuovog mišljenja od ranih do poznih radova.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 462,00 RSD

Količina:

Tako je govorio Niče

Filozofija, misli

Fridrih Niče

U ovoj knjizi su sakupljene originalne i podsticajne ideje velikog mislioca! Ničeova originalnost u tretmanu klasičnih žanrova, ostavila je neizbrisiv trag u modernom mišljenju.

Količina:
Naslov je nedostupan