Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Tri života

Cena : 814,00 RSD
Količina:
Tri ži­vo­ta su pri­ča o lju­di­ma ob­da­re­nim ne­ve­ro­vat­nom sposob­no­šću da bu­du po­ve­za­ni sa re­al­no­šću ko­ja kao da sva­kog tre­nut­ka mo­že da po­to­ne u bez­dan, po­put akro­ba­te na ži­ci. Od por­tu­gal­skog se­la do Li­sa­bo­na i Nju­jor­ka, na raz­bo­ju "zlat­nih osam­de­se­tih go­di­na" dva­de­se­tog ve­ka, maj­stor­ski je iza­tka­na pri­ča o hip­no­zi, akro­bat­skim ve­šti­na­ma, krvavim ra­to­vi­ma, špi­jun­skim igra­ma, ko­mu­ni­sti­ma i fašisti­ma.
Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Žoao Tordo
ŽanrBeletristika (strani pisci)
Izdavač: Dereta
ISBN:978-86-7346-824-2
Br. strana:372
Povez:broširan
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Tri života

Cena : 814,00 RSD
Količina:
Tri ži­vo­ta su pri­ča o lju­di­ma ob­da­re­nim ne­ve­ro­vat­nom sposob­no­šću da bu­du po­ve­za­ni sa re­al­no­šću ko­ja kao da sva­kog tre­nut­ka mo­že da po­to­ne u bez­dan, po­put akro­ba­te na ži­ci. Od por­tu­gal­skog se­la do Li­sa­bo­na i Nju­jor­ka, na raz­bo­ju "zlat­nih osam­de­se­tih go­di­na" dva­de­se­tog ve­ka, maj­stor­ski je iza­tka­na pri­ča o hip­no­zi, akro­bat­skim ve­šti­na­ma, krvavim ra­to­vi­ma, špi­jun­skim igra­ma, ko­mu­ni­sti­ma i fašisti­ma.

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Tri života

Beletristika (strani pisci)

Žoao Tordo

Tri života su priča o ljudima obdarenim neverovatnom sposobnošću da budu povezani sa realnošću koja kao da svakog trenutka može da potone u bezdan, poput akrobate na žici. Od portugalskog sela do Lisabona i Njujorka, na razboju "zlatnih osamdesetih ...

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih troškova.

Cena: 880,00 RSD

Količina:

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?