Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Dripačka rapsodija

Novo izdanje knjige se očekuje (ne znamo kada). Ukoliko želite da Vas obavestimo odmah po izlasku iz štampe kliknite iznad na link "Obavestite me kada ovaj naslov bude dostupan" i pošaljite nam Vaše podatke (ime i broj mobilnog telefona)!

U osno­vi ovog avan­tu­ri­stič­kog ro­ma­na, ko­li­ko god to či­ta­o­cu po­sle či­ta­nja iz­gle­da­lo ne­ve­ro­vat­no, na­la­zi se isti­ni­ta ži­vot­na pri­ča. Avan­tu­ri­stič­ki duh glav­nog ju­na­ka po­kre­nut je, u stva­ri, bor­bom s lič­nim de­mo­ni­ma i po­tra­gom za su­šti­nom ži­vo­ta.

Vr­lo ve­što, s neo­bič­nom do­zom uver­lji­vo­sti, autor nas vo­di kroz od­ra­sta­nje na su­ro­vim be­o­grad­skim uli­ca­ma, po­tom kroz mrač­ni ži­vot u Lon­do­nu, oda­kle, u po­tra­zi za so­bom, od­la­zi do naj­eg­zo­tič­ni­jih pre­de­la Ju­žne Ame­ri­ke.

Na­ro­či­to je ube­dlji­va i do­ži­vlje­na Ni­ko­li­će­va upor­nost da se otrg­ne od za­la dro­ge i za­gr­lja­ja kri­mi­na­la.

Više informacija i mogućnost prijave za kupovinu nastavka Dripačke rapsodije imate na sledećem linku:

http://www.dobraknjiga.rs/sr/Beletristika-domaci_pisci/Dripacka_rapsodija_2/

Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Aleksandar Bilanović
ŽanrBeletristika (domaći pisci)
Izdavač: NM libris
ISBN:978-86-89711-00-4
Br. strana:307
Povez:broširan
Jezik:Srpski
Format:20cm
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Dripačka rapsodija

Novo izdanje knjige se očekuje (ne znamo kada). Ukoliko želite da Vas obavestimo odmah po izlasku iz štampe kliknite iznad na link "Obavestite me kada ovaj naslov bude dostupan" i pošaljite nam Vaše podatke (ime i broj mobilnog telefona)!

U osno­vi ovog avan­tu­ri­stič­kog ro­ma­na, ko­li­ko god to či­ta­o­cu po­sle či­ta­nja iz­gle­da­lo ne­ve­ro­vat­no, na­la­zi se isti­ni­ta ži­vot­na pri­ča. Avan­tu­ri­stič­ki duh glav­nog ju­na­ka po­kre­nut je, u stva­ri, bor­bom s lič­nim de­mo­ni­ma i po­tra­gom za su­šti­nom ži­vo­ta.

Vr­lo ve­što, s neo­bič­nom do­zom uver­lji­vo­sti, autor nas vo­di kroz od­ra­sta­nje na su­ro­vim be­o­grad­skim uli­ca­ma, po­tom kroz mrač­ni ži­vot u Lon­do­nu, oda­kle, u po­tra­zi za so­bom, od­la­zi do naj­eg­zo­tič­ni­jih pre­de­la Ju­žne Ame­ri­ke.

Na­ro­či­to je ube­dlji­va i do­ži­vlje­na Ni­ko­li­će­va upor­nost da se otrg­ne od za­la dro­ge i za­gr­lja­ja kri­mi­na­la.

Više informacija i mogućnost prijave za kupovinu nastavka Dripačke rapsodije imate na sledećem linku:

http://www.dobraknjiga.rs/sr/Beletristika-domaci_pisci/Dripacka_rapsodija_2/

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?